Dialogportalen ger alla chans att tycka till om Husarängen

En helt ny digital dialogportal ger alla möjlighet att tycka till och komma med egna förslag och idéer kring projekt och verksamhet som Eslövs kommun planerar att genomföra. Först ut är en dialog kring det stora projekt som ska förvandla Husarängenområdet och Karlsrobadet till en plats för motion och rekreation för alla åldrar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Med dialogportalen vidgas demokratin och våra invånare ges möjlighet till större inflytande på kommunens arbete. Vi hoppas få in intressanta synpunkter som är värdefulla när vi som är folkvalda ska fatta beslut i frågor som berör många människor, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Dialog med invånarna

Dialogportalen är en webbplats där kommunen för dialoger och publicerar nyheter och information kring utvecklingsprojekt. Den är ett komplement till övriga sätt som kommunen för dialog med invånarna.

– Förhoppningen är att efter hand utveckla och koppla på fler funktioner. Möjlighet finns att i en förlängning låta medborgarna själva initiera ärenden via dialogportalen, säger kommunikationsstrateg Henrik Pässler.

Husarängen först ut

I dag finns en annan tjänst i kommunen där invånare via så kallade e-förslag kan lägga upp egna ärenden. Om minst 50 personer röstar på förslaget så tas det upp den nämnd som är närmast berörd. Det kan bli så att e-förslagen integreras i dialogportalen.

I nuläget är det just projektet kring Husarängen och Karlsrobadet som är öppet i dialogportalen.

Till och med den 3 mars kan alla som vill lägga upp egna förslag om hur man vill att området ska utvecklas. I nuläget har över 40 förslag kommit in från invånare, de flesta av dem innehåller dessutom flera idéer.

Allt från hundrastplats och grillplatser till utegym och padelbanor föreslås.

Lämna ditt förslag senast 3 mars

Förutom att lämna egna förslag kan man stödja eller instämma i ett förslag som någon annan lämnar. Det går också bra att följa och få aviseringar antingen när något händer kring ett speciellt förslag eller kring hela projektet.

– Det är väldigt roligt att så många redan utnyttjar dialogportalen. Det finns tid att komma med många fler idéer. Bara de kommer in före den 3 mars. Det bästa är att lägga flera olika inlägg istället för att baka ihop sina idéer i ett. Det gör det lättare för andra att stödja olika delar, säger Henrik Pässler.

Det finns ingen begränsning i antalet förslag varje person kan lämna eller hur många inlägg var och en kan välja att stödja.

Förutom via dialogportalen finns det andra möjligheter att delta i dialogen kring Husarängen och Karlsrobadet.

Träffa projektgruppen 1 mars

Under februari månad bjuder projektgruppen in till en rad fysiska träffar med olika föreningar och grupper.

Bland annat bjuds skolorna in att komma med synpunkter, liksom ungdomarna på fritidsgården Gasverket, de äldre är välkomna på en dialogträff på Eslövs Bostads AB;s trygghetsboende, SFI-elever och medlemmarna i funktionshinderrådet är andra fokusgrupper. Alla berörda föreningar bjuds in till en träff.

Projektgruppen finns också tillgänglig för dig som vill diskutera och ställa frågor den 1 mars kl 17–18.30 på Eslövs Bowling. Det är bara att titta in om du vill veta mer om projektet eller lämna förslag.

Resultatet sammanställs och kommunfullmäktige beslutar

När alla som vill har fått lämna sina förslag och synpunkter kommer projektgruppen att sammanställa resultatet och presentera för kultur- och fritidsnämnden. Det slutliga förslaget ska sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Därefter är det dags att gå vidare och förverkliga Husarängen och Karlsrobadet som ett område för lek, motion och rekreation i Eslövs tätort.

Läs mer om projektet Husarängen på eslov.se

Lämna egna och läs andras förslag om Husarängen

Läs mer om hur Eslövs kommun arbetar med medborgardialog

Rutin för medborgardialog i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window