Detta gäller för flyktingar från Ukraina som kommer till Sverige

Den som flyr eller har flytt från kriget i Ukraina från den 24 februari, har möjlighet att bo och vistas i Sverige genom det så kallade massflyktsdirektivet. Personen kan också vistas i Sverige genom det som kallas viseringsfriheten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Här är en sammanfattning av vad som gäller för flyktingarna och under vilka förutsättningar de vistas i Sverige.

Att vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina, och har lämnat landet efter den ryska invasionen, kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Direkt vid ansökan kan den som har flytt få hjälp med mat och någonstans att bo, om personen har ett akut behov av det.
Massflyktsdirektivet ger migranterna från Ukraina, förutom mat och boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och rätt till visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller:

  • den som är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före den 24 februari 2022
  • den som har uppehållstillstånd som flykting eller är skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

Den migrant som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl i Sverige.

Läs mer om massflyktsdirektivet på Migrationsverkets hemsida

Att vistas i Sverige med viseringsfrihet

Migrationsverket bedömer att en del av migranterna från Ukraina kommer att befinna sig i Sverige enligt en så kallad Schengenvisering. Det innebär att en medborgare från Ukraina kan vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva ansöka om uppehållstillstånd, eller visum.

Den migrant som väljer att vistas i Sverige med viseringsfrihet har, enligt Migrationsverkets bedömning, i de allra flesta fall släktingar eller vänner som de kommer att bosätta sig hos.

För att kunna vistas i Sverige genom aviseringsfriheten krävs att den enskilde migranten har så kallat biometriska pass. Ett sådant pass är försett med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck.

Situationen i Ukraina – Migrationsverket

Att vistas i Sverige och söka asyl

De migranter som nu kommer från Ukraina kommer i första hand att beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. De kan också vistas här i 90 dagar genom den så kallade viseringsfriheten.

En migrant som fått ett beslut enligt massflyktsdirektivet kan även ansöka om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt, vilket gör att det kan ta lång tid.

Situationen i Ukraina – Migrationsverket

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window