Den nya Stadsparken tar form i Eslöv

Arbetet med att bygga om Stadsparken i Eslöv går snabbt framåt. Om inget oförutsett händer kan den invigas i slutet av året. För att göra parken extra frodig har vissa av träden fått tillskott av nyttosvampar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Arbetet går enligt plan, berättar Karin Jonsson, landskapsarkitekt och projektledare för Stadsparken, när hon visar runt.

En mur längs med Västerlånggatan håller på att ta form, flera av planteringarna är färdiga, detsamma gäller dammen som ska kunna samla framtida skyfall.

Lekplatsen och gjutjärnsstaketet som ska vara runt parken håller på att komma på plats. Snart ska det även komma ett lusthus med kyrkan som fond.

Arbetet med stadsparken rullar på
Arbetet med Stadsparken rullar på, bland annat är många planteringar färdiga.

Träden får extra hjälp

Men en park är inte mycket utan träd och grönska. Under arbetet med att göra om parken har stor hänsyn tagits till träden och deras rötter.

– Vi har sett att de stora rödbokarna i parken inte mår så bra. De är lite torra i toppen av kronan vilket är ett tecken på att de inte är helt i form, säger Karin Jonsson.

För att ge träden en skjuts har så kallade mykorrhizasvampar ympats in. Mykorrhiza är en grupp svampmycel som har varit till nytta för växter i åtminstone 500 miljoner år.

Karin Jonsson, landskapsarkitekt och projektledare för ombyggnaden av Stadsparken.
Karin Jonsson, landskapsarkitekt och projektledare för ombyggnaden av Stadsparken.

Har räddat träd i Malmö

Mykorrhizasvampar lever i symbios med växtens rötter. Dessa smått magiska svampar gör det lättare för växten att ta upp näringsämnen och vatten. Även träden längs med Västerlånggatan har fått ett tillskott av mykorrhiza.

Företaget som blandat ihop cocktailen av svampmycel heter Microbe factory och har bland annat varit med och räddat den omtalade hängboken i Magistratsparken i Malmö med hjälp av mykorrhiza.

Det är Malmös kändaste träd och har blivit utsatt för både vandalisering och hårda vindar som knäckt grenar. Efter att ha varit illa ute i några år visar det nu tecken på återhämtning.

Entreprenören jobbar på med planteringarna i Stadsparken.
Entreprenören jobbar på med planteringarna i Stadsparken. Med hjälp av markeringar på marken hamnar varje växt på rätt plats.

Trädens betydelse får mer fokus

Karin Jonsson hoppas på liknande resultat för rödbokarna i Eslövs stadspark.

– De är jätteviktiga för hela parken och för Eslöv. På senare år har träden verkligen hamnat i fokus för hur vi hanterar klimatomställningen. Träd inne i städerna behöver få bättre förutsättningar för att överleva och frodas så att vi får nytta av dem, säger Karin Jonsson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window