Den gamla skjutvallen i Skytteskogen hägnas in

Som en säkerhetsåtgärd hägnar Eslövs kommun under en period in den gamla skjutvallen i Skytteskogen som ligger i Trollsjöområdet i centrala Eslöv. Tills vidare ska framför allt inte barn vistas i det inhägnade området, för att inte riskera att få i sig jord från skjutvallen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den gamla skjutvallen i Skytteskogen hägnas in under en period
Den gamla skjutvallen i Skytteskogen hägnas in under en period.

Skjutbanan användes under åren 1888 till 1920, och undersökningar visar att det finns kvar kulor och rester efter gammal ammunition i den gamla skyttevallen.

Då ammunitionen innehåller bly visar undersökningar att marken i ytskiktet är förorenad.

Populärt område

Frågan har blivit aktuell då Eslövs kommun sökt pengar för vidare undersökningar och framtida sanering via Länsstyrelsen.

Kommunen har bett Arbets- och miljömedicin i Lund bedöma hur allvarlig föroreningen är, och efter deras rekommendationer hägnas nu den gamla skyttevallen in.

Området är populärt för lek, promenader och rekreation. Den gamla skjutvallen är delvis stensatt och var tidigare övervuxen med sly och buskar. Nyligen rensades området upp och har blivit mer tillgängligt.

Inga förhöjda värden i vattnet

Marken för lekplatsen i Skytteskogen är utgrävd och sanerad. Det samma gäller området för Ekebackens förskola. De villor som ligger i området byggdes långt efter att skjutbanan slutade användas och ligger dessutom högre än själva skjutvallen.

Prover har även tagits på vattnet i området och dessa visar inga förhöjda värden.

Mer information kommer från Eslövs kommun så snart vi har något att berätta.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window