De valdes till ordförandeposter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Under måndagskvällens fullmäktigemöte valdes ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Till kommunfullmäktigeordförande för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 valdes Lena Emilsson (S). Till första vice ordförande valdes Mikael Wehtje (M) och andre vice ordförande Bo Broman (SD).

Se vilka övriga ledamöter som Eslövs kommuns medborgare röstade fram till kommunfullmäktige.

Val till kommunstyrelsen

Till kommunstyrelseordförande valdes Johan Andersson (S). Till första vice ordförande valdes Catarina Malmborg (M) och till andra vice ordförande Madeleine Atlas (C). Övriga ordinarie ledamöter: Daniel Rhodin (L), Janet Andersson (S), Tony Hansson (S), Mikael Wehtje (M), Marianne Svensson (S), Fredrik Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Marlen Ottesen (SD), Lars Holmström (V) och Rickard Sandemo (MP).

Ersättare: Bengt Andersson (M), David Westlund (S), Christine Melinder (M), Agneta Nilsson (S), Lars Månsson (S), Peter Sjögren (M), Lena Emilsson (S), Cvetanka Bojcevska (SD), Ronny Thall (SD), Dennis Larsen (SD), Bertil Jönsson (C), Benjamin Ülger (KD) och Jasmina Muric (C).

Här hittar du hela listan över ärenden tillsammans med kallelsen och alla handlingar. Klicka på plustecknet efter den 22 oktober.

Via denna länk kan se kommunfullmäktigemötet i efterhand.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window