De närmaste dagarna väntas mycket regn

Hösten kommer tidigt i år. På grund av sommarens torka har det redan fallit löv som riskerar att täppa igen dagvattenbrunnar vid regn.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Om du äger en fastighet har du som fastighetsägare ansvar för hålla gångbaneutrymmet, det vill säga utrymmet utanför din fastighet där man cyklar eller går, i bra skick. Du har alltså även ansvar för att hålla dagvattenbrunnarna i anslutning till din fastighet fria från löv och skräp. Tillsammans hjälps vi åt!

Risk för översvämning

Efter rejäla regn, som ofta kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn eller skyfall.

Vid kraftiga regn och skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen.

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna. Läs på VA Syds hemsida om hur du kan förebygga översvämningar.

Källaröversvämningar rapporterar du till VA Syd

Fastighetsägarens ansvar

Här har vi listat några saker som du bör göra som fastighetsägare för att vi ska få en säker och trevlig miljö i kommunen.

 • Hålla fritt från ogräs och annan växtlighet.
 • Sopa upp och ta bort skräp och vintergruset när så är dags.
 • Skotta bort snö och se till att gångbaneutrymmet inte är halt.
 • Hålla gångbaneutrymmet i skick för trivsel, framkomlighet, trafiksäkerhet och för att undvika sanitär olägenhet.
 • Buskar, häckar och träd som skymmer sikten för trafikanter ökar risken för olyckor. Här kan du läsa hur måtten på växtligheten bör vara för att trafikmiljön i Eslövs kommun ska vara så säker som möjligt.
  • Träd, häckar och buskar ska växa inom den egna fastigheten. Tänk på att träd, buskar och häckar växer i både höjd och bredd. Se till att de inte växer ut i gång-, cykel- eller körbana eller att de inte skymmer belysning, vägskyltar och trafiksignaler.
  • Om du har vegetation som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd, oavsett årstid. Tänk på att regn och blöt snö tynger ner växtligheten. Den fria höjden som krävs är 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.
  • Se alltid till att skapa fri sikt i din korsning. Häckar, buskar, staket, plank och stängsel kan skymma sikten i korsningar. Om din tomt ligger intill en korsning med en gata och/eller en gång- och cykelbana ska du se till att växtlighet och annat som skymmer sikten inte blir högre än 80 centimeter (mätt från gatunivå) i en sikttriangel åt varje håll i korsningen;Gata möter gata:10 meter åt varje håll från gatukorsningen.Gång- och cykelbana korsar gata:
   10 meter åt varje håll längs med gatan och 5 meter längs med gång- och cykelbanan.Gång- och cykelbana korsar gång- och cykelbana:
   5 meter åt varje håll längs med gång- och cykelbanan.

Har du ytterligare frågor? Kontakta vår entreprenadledare på 0413-620 00, vardagar 8-16.30.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window