De jobbar tillsammans för ett tryggare och trevligare centrum

I sommar görs en stor gemensam satsning på att locka fler att röra sig i Eslövs centrum. Om fler människor i alla åldrar rör sig ute, så bidrar det till ett tryggare och trevligare centrum där många trivs och vill vara.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anette Alvarsson, chef på familjeenheten, Alexandra Korhonen, fältare, Catti Hylander, fältare, Susanne Persson, verksamhetsledare Gasverkets ungdomsverksamhet, Nicklas Karlsson, fältare, Tommy Andersson, kvalificerad gruppledare Securitas, och Martin Broms, trygghetssamordnare, jobbar tillsammans för ett tryggare centrum i Eslöv.

Kommunen arrangerar en rad aktiviteter i sommar i samarbete med bland andra Polisen, Räddningstjänsten Syd och olika föreningar. De flesta aktiviteterna är i stadskärnan, och en del arrangeras även i byarna och i bostadsområden i Eslöv.

Trygghetsväktare, fritidsledare och fältare på Stora torg, mobila fritidsgården, Unga för ungar, Skolkuratorer på stan och Föreningar på stan är några av insatserna.

Alla är välkomna

Dessutom fortsätter samverkansgruppen Örat mot marken att träffas även under sommaren. Då samlas personal från kommunen, Polisen, Räddningstjänsten Syd, väktarbolag, Eslövs Stadskärneförening och fastighetsägare för att få en samlad lägesbild och kunna jobba med gemensamma insatser där det bäst behövs.

– Jag tror att vi är på rätt väg med att både på kort och lång sikt skapa ett tryggt Eslöv. Vi kommer att erbjuda aktiviteter särskilt till barn och ungdomar och ser gärna att även vuxna engagerar sig. Alla är välkomna till de flesta aktiviteterna, säger Martin Broms, kommunens trygghetssamordnare.

Kickoff den 30 juni

Kommunens fritidsledare och fältare kommer att vara på plats på Stora torg på fredagskvällar klockan 18–23 under hela sommaren.

– Vi kör igång fredagen den 30 juni. Då blir det kickoff med korvgrillning på Stora torg. Sedan kör vi varje fredag. och erbjuder quiz och samtal, spel och lite olika aktiviteter. Tanken är att vi ska träffas och lära känna varandra på ett lättsamt sätt. Då blir det lättare att samarbeta även i andra sammanhang, säger Susanne Persson, chef på Gasverkets ungdomsverksamhet.

Alla är välkomna

Aktiviteten vänder sig främst till ungdomar, men alla är välkomna.

– Olika aktörer är inbjudna att vara med, till exempel polis, väktare och olika föreningar. Vi vill erbjuda positiva aktiviteter och samtal, och hoppas att även vuxna tittar förbi och snackar lite, säger Anette Alvarsson, chef på familjeenheten.

Bakgrunden till satsningen är den stökiga sommaren förra året. Då begicks flera brott och många uttryckte att de inte kände sig trygga i Eslövs centrum.

– Vi fokuserar på Eslövs centrum men är samtidigt flexibla om vi behöver öka våra insatser på någon annan plats, säger Martin Broms.

Här är några av de planerade aktiviteterna sommaren 2023:

Trygghetsväktare

Väktare från vaktbolaget Securitas rör sig till fots i centrum på kvällar och nätter främst på fredagar och lördagar. Veckans övriga kvällar och nätter rör sig trygghetsväktarna i bil där det behövs.

Sommarhäng på torget

Fritidsledare och fältare finns på plats på Stora torg på fredagskvällar. Även Polis, nattvandrare och olika föreningar medverkar och finns till hands för samtal, aktiviteter, spel och umgänge.

Mobila fritidsgården

Fritidsledarna från Gasverket åker ut till byarna utanför Eslöv. De har med sig utrustning för spel, skapande och idrott. I år åker de till Billinge, Harlösa, Stehag, Örtofta, Kungshult och Marieholm.

Unga för ungar

50 ungdomar anställs av kommunen och har som sommarjobb att hålla i aktiviteter för andra unga. Det blir bland annat brännboll, vattenlekar, skapande och pyssel, tipsrundor, fotbollslekar och spel.

De besöker bostadsområdena Sallerup, Berga och Rönneberga i Eslöv.

Skolkuratorer på stan

Samtliga skolors kuratorer kommer att bidra med vandringar på stan som ett led i att skapa relationer och fånga upp ungdomar i behov av stöd. De kommer att röra sig på stan under hela sommaren.

Föreningar på stan

Olika föreningar bidrar till det trygghetsskapande arbetet i kommunen genom kvällsvandringar. De kommer att röra sig minst två personer tillsammans runt om i Eslöv under fredagar och lördagar klockan 18–24.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window