Dave Borg, ny förvaltningschef på Miljö och Samhällsbyggnad

Dave Borg tillträder den 6 augusti tjänsten som förvaltningschef på Miljö och Samhällsbyggnad i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Dave Borg, som är civilingenjör inom kemiteknik, har gedigen erfarenhet från området, framförallt från miljösidan. Han kommer närmast från Länsstyrelsen i Skåne, där han de tre senaste åren har varit chef för miljöprövningsenheten.

Innan dess arbetade Dave Borg på Miljöförvaltningen i Malmö Stad. Där började han som inspektör 1997 och har därefter varit såväl avdelningschef som ställföreträdande förvaltningschef.

Sammanlagt har Dave Borg 16 års chefserfarenhet.

Miljö och Samhällsbyggnad har ett 60-tal anställda och ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, gatu- park- och trafikfrågor, GIS samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Förvaltningen ansvarar även för miljömålsarbete, naturvårdsfrågor och för kommunens mätningstekniska verksamhet.

Tjänsten som förvaltningschef på Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv lockade mycket, dels på grund av bredden i tjänsten och dels genom det engagemang Dave Borg mött från medarbetarna under rekryteringsprocessen.

– Jag känner att Eslöv är en kommun med framåtanda och hög ambitionsnivå. Här händer massor inom området. För min del är det en spännande utmaning att få ta mig an delar som jag tidigare inte arbetat så mycket med, bland annat frågor kring gata, park och trafik, men också med bygglov och kartor, berättar Dave, och fortsätter:

– Just nyfikenhet är mitt signum. Jag tycker om att se mig omkring i världen och jag gillar att utmana mig själv. Jag ser mycket fram emot att lära känna både Eslöv som kommun och mina nya medarbetare och hoppas att jag kommer att tillföra såväl engagemang som erfarenhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window