Dagverksamheten för personer med minnessjukdom utökas

Under oktober öppnas ytterligare lokaler för dagverksamhet dit personer med minnessjukdom kan komma för att få sysselsättning, gemenskap och stöd. Denna gång på Karidal i centrala Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det känns mycket glädjande att vi i slutet av oktober får möjligheten att öppna ytterligare en enhet med dagverksamhet för personer med minnessjukdom, berättar Birgitta Wallin, enhetschef för dagverksamheten i Eslövs kommun.

Fler kan erbjudas plats

Gästerna kommer att delas upp mellan de befintliga lokalerna på Alegården, i anslutning till Kärråkra demensboende, och de nya lokalerna på Karidal. Med de nya lokalerna och noggrant utformade scheman kommer man att kunna erbjuda dagverksamhet till fler personer.

– Varje person som är beviljad dagverksamhet kommer att få mer information av sin kontaktman om var man kommer att ha sin dagverksamhet och hur det kommer att se ut för just den personen, säger Birgitta Wallin.

Förebygger olyckor och ohälsa

Dagverksamheternas aktiviteter kommer att fortsätta om tidigare. Utöver detta kommer personalen på dagverksamheten att, tillsammans med fysioterapeuter, lägga in daglig rörelse och aktivitet enligt en personlig plan för varje besökare.

– Att bibehålla sin rörelseförmåga, balans och styrka ger ökad livskvalitet och kan bidra till att förhindra eventuella fallolyckor i hemmet, säger Birgitta Wallin.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window