Dags för polisens årliga trygghetsmätning

Vilka problem ser du som medborgare där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Bland annat detta vill polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd ha svar på i sin årliga trygghetsmätning. I Eslövs kommun får 1 800 slumpvis utvalda medborgare möjlighet att delta i trygghetsmätningen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

82 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, får i dagarna brev från polisen och sin hemkommun. I den årliga trygghetsmätningen får invånarna chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Svarsresultatet viktigt för framtida planering

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Man kan svara både på pappersenkät och digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk.

Hur ser du på tryggheten i ditt bostadsområde?

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet.

Resultatet presenteras i höst

Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras under hösten.

Läs mer på polisens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window