Dags att tycka till om Storkriket

Storkriket är på god väg att bli Sveriges åttonde biosfärområde – utsett av FN-organet Unesco. Ett första förslag på ansökan till Unesco går idag ut på remiss. Fram till sista oktober kan alla som vill tycka till om förslaget.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Ta tillfället i akt att se hur fantastiskt biosfärområdet Storkriket är, och är det något ni saknar så lämna era synpunkter, säger Bengt Andersson (S) som sitter i styrgruppen för Storkriket.

Storkriket omfattar de södra delarna av Eslövs kommun samt Sjöbo kommun och Lunds kommun. Området ligger runt Vombsjön och har unika naturvärden. Det är ett av landets artrikaste områden och här lever över 700 sårbara och hotade arter.

Förslaget till ansökan är över två hundra sidor långt och innehåller svar på frågor som på förhand bestämts på nationell/internationell nivå. Det finns även en kortare guide där ansökan sammanfattats.

Hur kommer kommunerna att gynnas av detta?

– Människor i och kring ett biosfärområde kan gynnas på olika sätt beroende på sysselsättning och intressen. Ett biosfärområde fungerar som en arena för samverkan, för att stötta lokala initiativ och skapa gemenskap, säger Ylva Nilsson, projektsamordnare för Storkriket.

Möjligheterna till att få finansiella medel till forskning och olika projekt ökar också om området blir utsett till biosfärområde.

Siktet inställt på internationellt utnämnande 2025

Att bilda ett biosfärområde sker enligt en formaliserad process som tar flera år. Storkriket är just nu inne i en så kallad kandidaturfas.

Detta innebär att Sveriges nationella biosfärkommitté har beviljat Storkriket som kandidat till att bilda ett nytt biosfärområde – och Storkriket förväntas under denna tid presentera sitt slutgiltiga förslag till ansökan till Unesco.

Enligt nuvarande tidsplan förmodas beslut om ansökan kunna tas på kommunfullmäktigenivå i början på 2024.

Därefter ska ansökan skickas till nationell och internationell nivå. Om ansökan godkänns i alla led finns det en god chans att Storkriket utnämns till biosfärområde under Unescos årliga internationella konferens sommaren 2025.

Fokus på hållbart samspel mellan människa och miljö

Biosfärområden utses av FN:s organ Unesco och kan ses som arenor för vetenskap, praktik och samhällsutveckling – som genom lokalt engagemang och samverkan ska kunna visa att vi kan nå längre tillsammans.

Varje biosfärområde behöver motivera varför och hur de kan ta en ledande roll i detta arbete. I Storkriket möter unika geologiska förutsättningar, hög biologisk mångfald och intressant kulturhistoria. Området ligger i en växande region där många människor är beroende av områdets livsmedelsproduktion, vattenförsörjning och möjlighet till rörelse och friluftsliv.

Det gör det till en plats där många utvecklingsfrågor väcks till liv, och där vi med gemensamma krafter, forskning och nya idéer kan visa världen att samspelet är möjligt.

Remissen ett inslag på Biosfärfestivalens invigning

Biosfärfestivalen arrangeras mellan den 9:e och 17:e september för att synliggöra biosfärområdets rika natur- och kulturvärden samt arbeten och projekt i området som verkar för en hållbar utveckling.

Med festivalen vill Storkriket öka kännedomen om att ett biosfärområde är på god väg att bildas här – och väcka engagemang för att delta i biosfärutvecklingen.

Läs mer om ansökan och lämna dina synpunkter: Remiss – Biosfärområde Storkriket

Läs mer och hitta festivalprogrammet Festival – Biosfärområde Storkriket

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window