Dags att söka bidrag ur stiftelser och fonder

Nu är ansökningstiden inne för att söka bidrag från några av de fonder och stiftelser som Eslövs kommun hanterar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunen har flera fonder och stiftelser som du som bor i Eslövs kommun kan söka bidrag ur.

Tänk på att läsa om vilka kriterier som måste uppfyllas för den fond eller stiftelse du ska söka bidrag ur.

Fonder och stiftelser du kan söka bidrag ur senast den 15 april:

 • Carl och Mathilda Engströms stiftelse
  Stiftelsens verksamhet riktar sig till äldre personer som har behov av att sänka sina boendekostnader. För att söka ska du vara 65 år eller äldre och vara folkbokförd i Eslövs kommun.
 • Ove och Dagny Steinwalds Handikappfond 
  Fonden är till för handikappade människor inom Eslövs kommun. De kan ansöka om bidrag till tekniska hjälpmedel, rehabiliteringskurser, utbildning och motsvarande för att underlätta den dagliga tillvaron.
 • Social samlingsstiftelse för Eslövs kommun
  I första hand till för att hjälpa och stödja behövande barn och ungdomar, äldre och handikappade.
 • Eslövs kommuns samlingsstiftelse för trivsel och trevnad
  Stiftelsens avkastning ska användas till trivsel och trevnad för pensionärer bosatta inom Eslövs kommun.
 • Stiftelse Johnsons Minne
  Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdomars levnadsförhållanden samt främja barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar och enskilda med speciell inriktning på barn och ungdom med behov av särskild omsorg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window