Carl Engströmgymnasiet övergår till distansundervisning från måndag den 7 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Eslövs kommun följer rekommendationerna och Carl Engströmgymnasiet går över till distansundervisning från och med måndag den 7 december. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Att övergå till distansundervisning för gymnasieskolorna är ytterligare en åtgärd för att minska spridningen av coronasmittan.

Övriga skolformer fortsätter som tidigare

För övriga skolformer – förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och gymnasiesärskola – bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning som kan förväntas.

Därför omfattas inte dessa skolformer av beslutet. Det gör inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet. För dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Gymnasieelever i Eslöv erbjuds att hämta matlåda

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window