Kommunen tecknar inte nytt avtal för Föreningstorget

Eslövs kommun tecknar inte nytt avtal med företaget GBJ Bostadsutveckling AB om utvecklingen av Föreningstorget. Frågan om vem som ska bygga ska därför avgöras i en ny markanvisningstävling.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi hade gärna tecknat nytt avtal med GBJ, men deras nya förslag skulle innebära så stora förändringar att det inte överensstämmer med förslaget i markanvisningstävlingen, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vann markanvisningstävling 2019

GBJ vann markanvisningstävlingen som genomfördes om Föreningstorget 2019.
2021 meddelade GBJ att de ville göra ändringar i förslaget vilket godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sedan dess har bygglov beviljats samtidigt som byggbranschen fått allt större problem med ökade kostnader, långa leveranstider och minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder.

Framtiden oviss för byggbranschen

2022 ansökte GBJ om förlängning av markanvisningen eftersom man inte haft möjlighet att sätta igång med projektet. I den ansökan önskar företaget göra ytterligare ändringar.

Men nu har kommunstyrelsens arbetsutskott bestämt att man inte kan teckna ett nytt avtalet eftersom GBJ:s förslag är för långt ifrån det som bestämts tidigare.

– Byggbranschen har stora problem och framtiden är oviss. Även om vi gärna hade sett att GBJ byggde så måste vi gå vidare och hitta alternativ, säger Catharina Malmborg (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window