Brukare läser för varandra – unik utveckling av läsarombud i Eslöv

I Eslöv har arbetet med läsombud inom daglig verksamhet utvecklats och konceptet som är Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM, har tagits till en ny nivå där man initierat brukarläsombud.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Från läsombud till brukarläsombud

Under många år har delar av personalen inom daglig verksamhet i Eslöv kommun jobbat som läsombud. Att jobba som läsombud innebär att personalen arbetar med lässtöd som en del av sitt vanliga arbete. Läsombuden är viktiga för personer som av olika skäl inte kan läsa och ta del av all den information som vardagen är fylld av.

– Konceptet med läsombud kommer från det tidigare Centrum för lättläst (CfLL). Sedan årsskiftet 2014/2015 är CfLL:s verksamheter överförda till MTM, berättar Catharina Kåberg, handläggare på myndigheten. Vi har i uppdrag att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Nu har konceptet med läsombud tagits till en ny nivå, tack vare Camilla Månsson-Dahlström, personal och läsombud i daglig verksamhet, som tog initiativet till att låta brukarna själva bli läsombud.

– Idén om att låta brukarna själva vara läsombud kändes som en naturlig utveckling för delaktighet och det var inte svårt att hitta intresserade brukare, berättar Camilla Månsson Dahlström och får medhåll av sin läsombudskollega Camilla Persson.

Inspirerar till läsning

Uppgifterna för ett brukarläsombud kan handla om att hålla i högläsning, hjälpa till att låna lättlästa böcker och taltidningar för personer som kanske inte själv kan ta sig till ett bibliotek eller att visa avdelningen för lättläst på stadsbiblioteket, men mest av allt handlar uppdraget kanske om att inspirera andra brukare till mer läsning.

Ombuden är utvalda för att de ska täcka in så många olika intressen som möjligt och representera de olika kunskaps-/begåvningsnivåer som finns bland brukarna.

Brukarläsombuden i Eslöv med de finska besökarna från Finlands motsvarighet till svenska Centrum för lättläst och personal och brukare från Kårkulla samkommun.

Konceptet väcker intresse

Just idag gästas daglig verksamhet av representanter från bland annat finska LL-Center, Finlands motsvarighet till svenska Centrum för lättläst, och personal och brukare från Kårkulla samkommun. Personalen från Kårkulla samkommun läste om Eslöv och brukarläsombuden i tidningen Läsombudet och blev intresserade av att jobba på ett liknande sätt så de hörde av sig för att få komma på ett studiebesök.

Brukarläsombuden Veronica, Patrik och Donna berättar för besökarna om vad det innebär att vara läsombud och hur de gör för att uppmuntra sina kompisar att ta del av lättlästa böcker. De berättar också om boken Spettekaksbageriet som alla brukarläsombud skrivit och fått publicerad med hjälp av personalen.

– Vi sökte pengar av FUB* för att göra boken och sen hade vi bokläsarcafé. Då fick vi signera vår bok och vi bjöd besökarna på spettekaka, berättar Veronica stolt.

Även i Lysekil har man inspirerats av Eslövs brukarläsombud och har startat ett projekt med bokkompisar, men det är okänt hur långt de har kommit i det arbetet.

– MTM jobbar över hela landet med läsombud och det är faktiskt bara i Eslöv jag har hört att det finns aktiva brukarläsombud, säger Catharina Kåberg på MTM, som ser utvecklingen av brukarläsombud som något mycket positivt.

Nästa steg

Inom daglig verksamhet är man nu redo att ta nästa steg i arbetet och önskemålet är tydligt – att kunna skicka ut lättlästa och tillgängliga biståndsbeslut.

– Tänk om Eslövs kommun hade kunnat skicka ut ett formellt beslutspapper med all information om överklagan och allt som behöver finnas med till god man eller anhörig och samtidigt skicka ut ett enkelt och lättförståeligt brev till brukaren där det står till exempel: Hej Linda! Du har fått ledsagning tio timmar i veckan. Det hade varit fint, säger Petra Kvist-Zaar, enhetschef för daglig verksamhet.

*FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window