Biosfärfestival 10–18 september med 50 olika programpunkter i nydöpta Storkriket

I helgen startar Biosfärfestivalen där lokala företagare, privatpersoner, hantverkare och artister i Eslövs, Lunds och Sjöbo kommuner erbjuder över 50 olika programpunkter. Biosfärfestivalen pågår 10–18 september i området kring Vombsjösänkan – ett område som nu fått namnet Storkriket.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bengt Andersson, Catharina Malmborg och Johan Andersson hälsar på hos blomsterodlaren Mia Engström som öppnar sin trädgård i Hammarlunda under Biosfärfestivalen.

– Det är mycket positivt att våra tre kommuner samarbetar på det här sättet. Ett ambitiöst gemensamt projekt – och en gemensam festival där våra medborgare erbjuds över 50 olika programpunkter under åtta dagar är fantastiskt. Det finns möjlighet att röra sig runt och lära känna det här unika området samtidigt som man får med sig fina upplevelser, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.

Biosfärsfestivalens hela program 10–18 september

Under festivalens åtta dagar finns en mängd olika aktiviteter att ta del av. Bland mycket annat blir det familjeföreställningar och konserter, möjlighet att komma nära natur och djur, skulpturvandring, blomsterworkshops och friluftsmåleri.

Biosfärfestivalen är en del i de tre kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbos arbete mot att förverkliga ett biosfärområde kring Vombsjösänkan.

– Jag har haft förmånen att var med under hela den här resan mot ett gemensamt biosfärområde. Det finns flera biosfärområden i vårt land och i Europa. Det unika med Storkriket är bland annat att vi inkluderat staden Lund, fokus ligger annars oftast på naturområden, och att vi även tar med kulturaspekterna, säger Bengt Andersson (M), Eslövs representant i projektets styrgrupp.

Ett positivt namn

Parallellt med förberedelserna inför festivalen har de tre kommunerna tagits beslut om det nya namnet för biosfärområdet och vilken geografisk yta det ska inkludera.

– Namnet är både lätt att komma ihåg och beskriver väl detta unika område där storken kommit tillbaka i landskapet efter mycket och målinriktat arbete. Storken står för så mycket positivt och är en värdig symbol för den vackra Vombsjösänkan, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Begreppet Vombsjösänkan har ansetts vara svårt att kommunicera och är geografiskt ganska okänt. Därför genomfördes en namntävling som resulterat i namnet Storkriket.

Om Vombsjösänkan och Biosfärfestivalen

Arbetet med att förverkliga ett biosfärområde i och runt Vombsjösänkan har pågått sen 2008. Hösten 2020 godkändes området som kandidat av FN:s organisation Unesco. Under perioden 2021–23 ska området fungera som ett biosfärområde och visa att det kan leva upp till de kriterier som ställs av Unesco.

Biosfärfestivalen är en del i det arbetet och ett tillfälle där områdets lokala företagare, organisationer, föreningar och engagerade människor arrangerar aktiviteter med koppling till natur, kultur och hållbar utveckling.

Biosfärfestivalen genomfördes första gången 2021 och i år samordnas den av Visit Lund och Kulturdimensionen AB på uppdrag av Eslövs kommun, Lunds kommun och Sjöbo kommun.

Läs mer på Vomsjösänkans och Storkrikets webbplats

Hela biosfärfestivalens program hittar du här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window