Billinge förskola stänger tillfälligt på grund av hög frånvaro bland personalen

Förskolan i Billinge stängs den 29 mars till och med den 1 april på grund av covid-19-smitta bland personalen.

Så många i personalen är frånvarande just nu att det inte går att bedriva ordinarie verksamhet. Skulle personalläget förändras under perioden kan förskolan öppna igen och återgå till att ha öppet helt eller delvis.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Förskola kommer under hela perioden att erbjudas för de barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola.

Även barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kommer att erbjudas förskola under perioden.

Brådskande beslut

Beslutet har fattats av David Westlund i egenskap av ordförande för barn- och familjenämnden. Det är ett så kallat ordförandebeslut som de högsta politikerna kan fatta om något är så brådskande att det inte går att invänta hela nämnden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window