Bevattningsförbudet i Hurva är hävt

Nu är grundvattennivån åter stabil och Hurvaborna kan använda sitt vatten som vanligt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bevattningsförbudet infördes den 25 juni på grund av riskabelt låg grundvattennivå i den borrade brunn som förser Hurva med dricksvatten.

VA SYD har meddelat berörda och tackat för att Hurvaborna har bidragit till att vattnet kunnat levereras som vanligt under bevattningsförbudet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window