Bevattningsförbud i Hurva

VA SYD inför bevattningsförbud i Hurva från och med 3 juni. Dricksvattnet får bara användas till mat, dryck och hygien.

Det är nu förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

  • vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenspridare eller vattenslang (bevattning får ske med vattenkanna).
  • bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Bevattningsförbudet gäller tills vidare, preliminärt till slutet på augusti men det beror på hur vattennivån i brunnen utvecklar sig. VA SYD informerar de berörda med sms och på sin hemsida när bevattningsförbudet hävs.

Vem gäller det?

Bevattningsförbudet gäller för privatpersoner, fastighetsbolag, företag, lantbrukare – alla som använder kommunalt dricksvatten i Hurva. Hushåll med egen brunn ansvarar själva för sin egen vattentillgång.

Varför införs bevattningsförbud?

Anledningen till bevattningsförbudet är att Hurva får sitt vatten från en borrad brunn där vattennivån nu sjunker snabbare än den fylls på med vatten. VA SYD har vid två tillfällen i maj fyllt upp brunnen med hjälp av tankbil. För att vattnet ska räcka till det nödvändigaste är det viktigt att alla hjälps åt att hålla vattenförbrukningen på en låg och stabil nivå under sommaren.

Håll dig uppdaterad

VA SYD uppdaterar om läget på sin hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window