Besöksförbudet hävs på särskilda boenden för äldre

Från den 1 oktober kan vi åter besöka äldre som bor på särskilda boenden. Då hävs det nationella beslutet om besöksförbud. För att skydda de äldre är det fortfarande flera regler som måste följas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det har varit en jobbig tid för både de äldre, de anhöriga och personalen. Samtidigt som det är skönt att kunna släppa på förbudet så vilar ett stort ansvar på den som besöker ett särskilt boende. Alla måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vara symtomfria, hålla avstånd och noga följa hygienreglerna, säger Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun.

Tid för besök ska avtalas i förväg

När besöksförbudet hävs är det varje verksamhet som ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt.

  • Varje besökare måste avtala tid för besök minst ett dygn i förväg. Väl på plats kommer besökaren att följas in till den boendes lägenhet av personal. Efter besöket följs besökaren ut igen.
  • Besökare måste använda skyddsvisir som finns på boendet.
  • Besök tillåts enbart i den boendes lägenhet och inte i de gemensamma utrymmena.
  • Självklart måste alla som besöker ett vård- och omsorgsboende vara symtomfria och inte ha någon med konstaterad covid-19 i sitt hushåll.

– Det kommer att finnas handsprit på varje boende så att besökare kan rengöra sina händer ordentligt innan de går in. Vi tillhandahåller engångsvisir som ska användas när besökare går genom boendet och vid nära kontakt med den de besöker, säger Anna Friberg, verksamhetschef för äldreomsorgen i Eslövs kommun.

Skyddsvisir ska användas

När besökaren önskar avsluta besöket ska larmet i lägenheten användas för att kalla på personal som ser till att hen lämnar boendet på ett säkert sätt.

– Besökare ska invänta personalen för att ledsagas ut från boenden. Efter besöket ska de rengöra händerna med handsprit och lämna tillbaka det använda visiret. Visiren kommer att samlas in och kastas på anvisat ställe, säger Anna Friberg.

Besök tillåts även hos en isolerad person, men det ska i så fall ha bestämts i förväg tillsammans med respektive boendes chef. Besökaren måste då använda full skyddsutrustning.

Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19

  • Stanna hemma när du har symtom. Avstå från besöket om du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.
  • Tvätta händerna ofta
  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
  • Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.
  • Fråga personalen. Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window