Totalt besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden

Besöksförbud införs även på samtliga boenden inom funktionsnedsättning, förutom servicebostäder knutna till Rönneberga 14 och Sockenvägen 9. Besöksförbudet gäller från och med den 3 april och tills vidare. Det är heller inte tillåtet att hämta anhöriga.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nationellt besöksförbud gäller sedan 1 april även på alla landets äldreboenden.

Eslövs kommun följer myndigheternas rekommendationer kring hanteringen av covid-19. Som en följd av det ökade antalet smittade i Sverige behöver vi vidta åtgärder för att begränsa en eventuell smittspridning. Därför råder totalt besöksförbud och förbud för att hämta anhöriga på alla vård- och omsorgsboenden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 0413-620 00.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window