Besöksförbud på kommunens äldre- och vårdboenden

Besöksförbud införs nu på våra äldreboenden och vissa boenden inom funktionsnedsättning i Eslövs kommun. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är ett väldigt stort steg att under en period inte låta våra äldre och våra brukare ta emot besök av anhöriga och vänner, men om vi på något boende skulle få ett utbrott av covid-19, så är det ännu värre, säger socialchef Josef Johansson.

Besöksförbudet gäller från fredagen den 13 mars och tills vidare.

Möjligt att få dispens

Ledningen för Vård och Omsorg i Eslöv fattade beslutet efter att noga ha övervägt för- och nackdelar med ett besöksförbud.

Det är möjligt att få dispens för besök vid till exempel palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede.

Det är enhetschefen som gör en bedömning i varje enskilt fall och som i så fall ger dispensen.

Många tillhör riskgrupperna

– Antalet smittade ökar hela tiden i Skåne och därmed ökar också risken att vi ska få in smittan på våra boenden. Många där tillhör riskgrupperna och är känsliga för infektioner, säger Josef Johansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window