Besöksförbud på kommunens äldreboenden

För att skydda de mest utsatta riskgrupperna införs återigen besöksförbud på vård- och omsorgsboenden för äldre i Eslövs kommun. Det är heller inte tillåtet att hämta anhöriga på boendena. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Undantag kan göras för patienter som vårdas i livets slutskede. Det är enhetschefen som gör en bedömning i varje enskilt fall och som kan ge dispens.

Besöksförbudet gäller i första hand till och med den 22 december, men kan komma att förlängas.

Beslut av Folkhälsomyndigheten

Beslutet är fattat av Folkhälsomyndigheten. Eslövs kommun har föreslagit att besöksförbud ska införas igen på grund av utbrottet av covid-19 på framför allt Kärråkra vård- och omsorgsboende.  Folkhälsomyndigheten har prövat ärendet och beslutat om besöksförbud på alla kommunens boenden för äldre.

– Antalet smittade ökar hela tiden i Skåne och vi måste göra vad vi kan för att försöka stoppa smittspridning. Våra äldre tillhör riskgrupperna och behöver skyddas. Det är tråkigt att inte låta våra äldre träffa anhöriga och vänner, men just nu är det nödvändigt, säger Josef Johansson, chef för Vård och Omsorg i Eslövs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window