Berga trädgårdsstad börjar ta form

Första delen av Eslövs framtida 1 800 000 kvadratmeter stora stadsdel öster om järnvägen kan nu börja ta form på allvar. Tre arkitektteam har valts ut för att ta fram en strukturplan – en form av helhetsplan – för den första etappen på 370 000 kvadratmeter som kallas Berga trädgårdsstad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Samtidigt startar detaljplaneringen för den första delen av trädgårdsstaden på 45 000 kvadrat. Här är målet att bostäder ska börja byggas år 2028.

– Östra Eslöv är ett jätteprojekt som kommer att ta många år att genomföra. Berga trädgårdsstads attraktiva läge nära Eslövs centrum, med tågstationen, butiker och service, gör den väldigt väl lämpad för bostäder. Planen är att bygga småskaligt där villor, radhus, kedjehus och lägre flerfamiljshus blandas med mycket grönska, berättar projektledaren Patrik Larsson.

Kan plocka det bästa

Tre arkitektkontor, FOJAB Arkitekter, White Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap, som bland annat utformat Stora torg, har fått uppdraget att mot ett fast arvode komma med förslag på strukturplan för hela Berga trädgårdsstad.

– Sedan står det kommunen fritt att antingen välja ett av förslagen eller plocka de bästa delarna att själv jobba vidare med, säger Patrik Larsson.

Mot ett fast pris på 200 000 kronor ska var och en av arkitektteamen leverera förslag på hur hela området ska utformas med vägar, bebyggelse, vattenhantering, parker och grönområden. Samtliga ska leverera sina förslag efter sommaren. Förslagen kommer att presenteras för kommuninvånarna under hösten.

Intäkterna ska täcka kostnaderna

Kommunen äger huvuddelen av marken men även NCC är med och delfinansierar strukturplanen då byggföretaget äger en del av marken för den första etappen.

Målet är att alla kostnader ska täckas av framtida intäkter. Kommunens attraktion ökar när östra Eslöv utvecklas. Intäkterna kommer främst från markförsäljning och skatteintäkter från de nya invånare som lockas hit, säger Patrik Larsson.

Marken kommer att säljas både direkt till privatpersoner som vill köpa villatomter och till byggföretag som vill bygga bostäder.

Det streckade området i mitten visar framtida Berga trädgårdsstad.

Inflyttning 2028

Samtidigt pågår detaljplaneringen för första delen av Berga trädgårdsstad. Etappen omfattar hela området öster om Berga från Östergatan/Ringsjövägen, från matbutiken Willys, och hela vägen norrut till Harjagersvägen.

– Det är ett område som idag är helt oexploaterat. Det är åkerplättar blandat med träddungar med lite stigar och en grusväg. Området ligger mycket centralt. Det tar ungefär fem minuter att cykla till Eslövs centrum och järnvägsstationen, säger Patrik Larsson.

Byggstarten för Berga trädgårdsstad beräknas till 2027. Först ska infrastrukturen som gator, vatten och avlopp på plats innan bostäder kan börja byggas. Tomtförsäljningen beräknas kunna starta ungefär samtidigt.

Någon gång kring 2028 kan de första invånarna flytta in i Berga trädgårdsstad.

Berga trädgårdsstad – nytt bostadsområde i östra Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window