Berga IP får ny konstgräsplan

Arbetet med att lägga nytt konstgräs på Berga idrottsplats är igång. I mitten av september planeras bytet vara klart.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Konstgräsplanen anläggs just nu på Berga Idrottsplats
Konstgräsplanen anläggs just nu på Berga Idrottsplats.

Efter beslut förra hösten då kommunfullmäktige beviljade pengar för anläggning av en ny konstgräsplan har arbetet pågått med att utreda, upphandla och nu anlägga det nya gräset.

– Konstgräsplanen på Berga behövde en upprustning, så vi är verkligen glada att det blir verklighet nu, säger Stefan Persson, förvaltningschef på Kultur och Fritid.

Utredning av miljövänligare alternativ

På konstgräsplaner används granulat, som är små bitar av plast, för att ge liknande spelegenskaper som ett naturgräs. Konstgräsplaner är tyvärr en vanlig orsak till spridning av plast i naturen. Om inga åtgärder görs kring planen kan granulatet, som är en mikroplast, till slut hamna i sjöar och vattendrag.

– Vi kunde inte lägga om gräset utan att verkligen se över vad det finns för alternativ till plastgranulatet, säger Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare i Eslövs kommun.

En omfattande utredning gjordes, där både påverkan på miljö och spelegenskaper vägdes in i beslutet. Tyvärr fanns det inget granulat på marknaden som mötte de önskade miljökraven och efterfrågade spelegenskaperna. Valet föll därför på en traditionell konstgräsplan, men med nya rutiner för skötseln av planen.

– Våra ambitioner var ju såklart att hitta ett miljövänligt alternativ, men vi måste också ha en plan som går att spela på. I framtiden kommer det förhoppnings finnas granulat som både är bra för miljön och har goda spelegenskaper, och då har vi möjlighet att byta, fortsätter Åse Dannestam.

Vad gör vi för att begränsa spridningen av granulat?

För att så lite granulat som möjligt ska komma ut i naturen vidtar vi åtgärder runt planen och kring användandet av planen: en sarg som hindrar att granulatet sprids utanför området, en borstningsstation där spelare kan borsta av sina skor, och uppsamlare i dagvattenbrunnarna kring planen. Allt för att minska risken att granulatet sköljs ner i brunnarna vid regn.

– Vi kommer även sprida information till de föreningsledare, spelare och föräldrar som vistas på och kring planen om hur vi tillsammans kan hjälpas åt med att minska spridningen, säger Åse Dannestam.

Snöröjningen som görs på planen kommer att ske på ett kontrollerat vis, så att det granulat som skottas bort med snön kommer att borstas tillbaka till planen.

Använder det gamla granulatet

Det granulat som funnits på den gamla planen är ett så kallat TPE-granulat. Det är gjort av gummi som går att smälta ner för att kunna återvinnas till nytt granulat. För minskad klimatpåverkan har det gamla granulatet samlats upp och kommer att användas på den nya planen. Vid behov kan sedan planen fyllas på med nyproducerat granulat.

Då kan planen vara i drift

Arbetet med att byta planen sattes igång under augusti månad 2019, och bytet planeras vara färdigt i mitten av september.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window