Bättre plats för cyklar vid stationen i Eslöv

En bil tar lika mycket plats som tio cyklar. Det illustreras tydligt av det nya cykelstället som gör det enklare att parkera sin cykel vid stationen i Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunen utökar antalet parkeringsplatser för cyklar vid stationen i Eslöv. Cykelstället rymmer tio cyklar och är en modell som också ska illustrera platsen som en bil tar i anspråk i gatumiljön.

Bilar tar upp mycket plats

– Bilen som transportslag tar upp mycket plats i det offentliga rummet och bidrar även till luftföroreningar som har en negativ inverkan på miljön, både lokalt och globalt. Dessutom står bilen stilla en stor del av tiden. Utrymmet går att använda till andra saker som i en stad kan bidra till mer liv och rörelse, säger Anna Vilander, trafikingenjör på Eslövs kommun.

Nytt cykelställ vid stationen tar plats som en bil

Placeringen av det nya cykelstället är ett sätt att ”möblera” gångfartsområdet. Förhoppningen är att bilister ska uppleva det som trängre och därmed sänka farten.

– Det förekommer klagomål på att det körs fort utanför stationen. Som bilist behöver man tänka på att man inte får köra fortare än gångfart och att gående har företräde inom området, säger Anna Vilander.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window