Bättre än väntat för Eslövs ekonomi 2022

Efter att intäkter och kostnader räknats ihop visar kommunens ekonomiska resultat för 2022 ett plus på nära 110 miljoner kronor. Resultatet är glädjande med tanke på de ekonomiskt tuffa år som väntar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är positivt att vi har gjort ett bra resultat eftersom vi behöver sätta av pengar för kommande år, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

2022 års resultat blev i slutändan bättre än budgeterat med drygt 86 miljoner kronor plus.

Del av resultatet sparas

Det positiva resultatet beror till stor del på att skatteintäkterna blev högre än planerat.

Kommunen fick även statsbidrag för sjuklönekostnader som tillsammans med ökade skatteintäkter bidrog till ungefär 50 procent av det positiva resultatet.

Av de 110 miljoner kronor som kommunen får i överskott 2022 ska 85 miljoner kronor sättas av till den så kallade resultatutjämningsreserven. Denna fungerar som en buffert som kan användas när det blir sämre tider.

Negativt resultat för nämnderna

Trots att slutsumman visar plus så går nämnderna med en förlust på knappt 30 miljoner kronor. Det är framför allt vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden och servicenämnden som visar minus jämfört med budget.

Men det negativa resultatet blir ändå inte lika stort som prognosen visade. I början av året trodde man att nämnderna skulle hamna knappt 43 miljoner kronor minus. I själva verket blev resultatet minus jämfört med budget på 29,8 miljoner.

– Från delårsresultatet har nämnderna gjort en förbättring och arbetat med de ekonomiska utmaningarna. Det visar att det finns en medvetenhet vilket är väldigt positivt, säger Catharina Malmborg, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Eslöv fortsätter växa

Under 2022 fortsatte Eslöv även att växa och hade vid årsskiftet 34 701 invånare, vilket är 108 fler än året innan.

Det är även hårt tryck på att få fram detaljplaner som gör det möjligt att bygga villor och flerbostadshus i både centrala Eslöv och i byarna.

– Det är väldigt glädjande att vi ser mer tillväxt i kommunen, säger både Johan Andersson och Catharina Malmborg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window