Barnen ser till att belysningen blir bättre på lekplatser

Barnen på Berga tycker att det är alldeles för dålig belysning på lekplatser och vid grönområden. Fritidsgården Gasverket och fältsekreterarna bjöd därför in fastighetsförvaltaren att gå en trygghetsvandring tillsammans med barnen. Det gav resultat och nu ska belysningen bli bättre.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Rutschkana

– Härligt att barnen är med och påverkar. Att få inflytande och vara med och bestämma över sitt eget område för också med sig att man blir mer mån om att ta hand om det. Det här är demokrati i praktiken, menar Susanne Persson, chef för ungdomsverksamheten på fritidsgården Gasverket i Eslövs kommun.

Vill ha belysning

Många yngre barn kommer och vill hitta på saker tillsammans med fritidsgårdens personal och fältarna när de är på Berga på onsdagar. Barnen har vid flera tillfällen påpekat att det är väldigt mörkt på lekplatser och grönområden och att de gärna skulle vilja vara där om bara belysningen var bättre.

– Vi kontaktade Brinova som sköter området och frågade om de ville komma och möta barnen och svara på deras frågor. Det ville de gärna.

Barn och föräldrar gick tillsammans med fritidspersonal, fältare och Brinovas personal en trygghetsvandring en kväll i oktober. De gick runt på området och barnen fick visa och berätta var de tycker det är för mörkt och läskigt.

– Det blev tydligt att barnens perspektiv har saknats när belysning sattes upp en gång i tiden. Många lekplatser, även helt nyanlagda, fotbollsplaner och basketplaner saknar delvis belysning.

Inhängnad basketplan

Bättre belysning och färre träd

Brinova är väldigt positiva till initiativet och har blivit medvetna om att platser avsedda för barn inte alltid har tillräcklig belysning. Tillsammans med markentreprenören har Brinova redan inventerat vilka träd som i ett första skede behöver tas bort för att öppna upp främst vid lekplatser.

– Arbetet kommer att utföras under januari och februari. När det är gjort ska vi titta på hur vi kan utöka belysningen på lämpliga platser, berättar Henric Seger Nordstedt, förvaltare hos Brinova i Eslöv.

– Samarbetet mellan kommunen och privata aktörer, i detta fall Brinova, är en viktig framgångsfaktor i det förebyggande arbetet, säger Susanne Persson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window