Bärbara larm ökar tryggheten för äldre

Ett portabelt larm testas för att öka tryggheten och få fler äldre att våga röra sig utomhus. Nu inleds projektet med GPS-larm med fokus på att öka livskvaliteten för äldre.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Larmet hängs runt halsen och aktiveras om man trycker på knappen.

– Vi hoppas att de här larmen ska göra att fler kan bibehålla sina aktiviteter och fortsätta att vara aktiva, säger Jessica Jönsson, arbetsterapeut som är projektledare tillsammans med Linda Nordbeck, också arbetsterapeut.

GPS-larmen hängs runt halsen och kan användas utomhus när brukare till exempel går sin dagliga promenad, är på väg till affären eller sköter om sin trädgård.

Ökar självständigheten

Om något skulle hända kan brukaren aktivera larmet som då går till larmcentralen. Personalen där kan i sin tur kontakta hemtjänsten med information om var personen befinner sig.

GPS-larmet fungerar i stort sett som ett vanligt trygghetslarm i hemmet men går att ta med sig ut.

– Med det här larmet kan personen gå ut när som helst och behöver inte vänta på att få sällskap. Vi vet att fysisk aktivitet minskar risken för benskörhet och fallolyckor. Vi tror att det här kan skjuta upp behoven av hemtjänst också, även om det inte är huvudsyftet, säger Jessica Jönsson.

Tio personer testar

I ett första skede får tio personer testa larmet. Det är personer som inte har hemtjänst och som har förmåga att sköta larmen, de behöver hållas laddade och det är viktigt att de används.

– De här tio kommer att ha larmen i minst åtta månader. Vi ska följa upp i mitten och i slutet av perioden för att se hur det har gått, säger Linda Nordbeck.

Vågar gå ut på egen hand

De två arbetsterapeuterna har haft kontakt med andra kommuner som har liknande system och i samtliga kommuner har det varit ett fåtal som använt larmen för att faktiskt larma.

– Höörs kommun har följt upp projektet och sett att de som har larmet faktiskt har använt det och vågat ge sig ut mer. Det är det vi hoppas på också, säger Linda Nordbeck som även lägger till att man i projektet har haft mycket hjälp av annan personal inom äldrevården.

Projektet ska löpa under ett år och larmen har hyrts in under den perioden. Om det blir en förlängning kan det bli aktuellt att köpa in larm till kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window