Attefallshusen kan bli större från 1 mars 2020

Snart kan det vara möjligt att bygga större attefallshus på tomten. Regeringen föreslår att reglerna ändras så att bostadsytans storlek ökas med fem kvadratmeter från dagens 25 till 30 kvadrat. Lagändringen väntas träda i kraft den 1 mars 2020.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Regeringen vill att fler attefallshus, eller komplementbostadshus som det egentligen heter, byggs för att lösa en del av bostadsbristen. Genom att öka ytan med fem kvadratmeter, menar regeringen att boendekvalitén på husen kan öka.
Grundläggande funktioner som hygienutrymmen och kök går att få in och det finns fler möjligheter till utformning och möblering av husen.

Förslaget har varit ute på remiss, och flera kommuner menar att den ökade ytan också gör det möjligt att utforma husen så att de uppfyller tillgänglighetskraven och därmed ökar användningsområdet än mer.

Behöver inte följa detaljplanen

Förslaget har även mött kritik under remissrundan, eftersom ett attefallshus inte behöver följa detaljplanen som reglerar hur man får bygga inom ett visst område.

Invändningarna har bland annat rört att det finns risk att grannar kommer att få mer insyn och förlora utsikt, vilket skulle kunna leda till osämja.

Andra synpunkter har varit oro över att lekmän placerar attefallshusen på olämplig mark och därmed ökar risken för ras- och skredolyckor samt översvämningar.

Startbeskedet krävs

Det krävs normalt inte bygglov för att i anslutning till en villa bygga ett attefallshus. Det kommer det inte heller att göra med det nya förslaget.

Bygget får, precis som nu, vara högst fyra meter högt. Om det placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs ett godkännande från grannen.

Det finns tillfällen då det krävs bygglov för ett attefallshus. Det är om du ska bygga i ett område eller på byggnader som är klassade som värdefulla. Oavsett måste du alltid invänta ett startbesked från kommunen innan du sätter igång med ditt bygge.

Läs mer om reglerna kring attefallshus

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window