Åtgärder för att stärka företagens likviditet som börjar gälla direkt

Under den svåra tid som vi alla går igenom och som drabbar många företagare mycket hårt, har Eslövs kommun beslutat om flera pandemiåtgärder för att inte förvärra det redan svåra läget för våra företagare.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

(Uppdaterad 31 mars 2020 kl 13.30)

Eslövs kommun har i nuläget beslutat om nedanstående åtgärder. Listan kan komma att förändras, beroende på hur läget för coronaviruset covid-19 utvecklas.

 • Eslövs kommun erbjuder i samarbete med Nyföretagarcentrum stöd för företagare i kommunen. Entreprenörshjälpen – akut stöd till Eslövs näringsliv
 • Vi ger anstånd på avgifter och förlänger betalningstider för årsavgiften för serverings- och alkoholtillstånd, övriga tillstånds- och tillsynsärenden och erbjuder återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 •  Vi skjuter på avgifter för miljötillsyn och livsmedelskontroll till hösten.
 • Vi ger anstånd/förlänger betalningstider på hyra i kommunens lokaler.
 • Vi är lyhörda för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 • Vi har en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.
 •  Vi tillåter uteservering under hela året och den är avgiftsfri mellan 1 mars och 30 juni, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. (Observera att uteserveringar kräver polistillstånd)
 •  Vi ger föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid rätt att avboka tider med kort varsel och de får då kostnadsfri avbokning.
 • Vi ger butiksverksamheter möjlighet att flytta ut bord på gatorna för att visa upp sig. (Observera att detta kräver polistillstånd)
 • MERAB kan under rådande omständigheter underlätta för företag, organisationer eller föreningar som önskar anstånd med sophämtningsavgift genom att godkänna en förfallotid på 90 dagar utan räntor eller extra avgifter.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Vårt budskap till medborgarna: Stötta och främja det lokala näringslivet.

Dessa förändringar och insatser gäller tills vidare, med avsikten att vara ett stöd under perioden då coronaviruset covid-19 är en pandemi.

Uppdaterad information kring coronaviruset och dess påverkan på näringslivet, stödpaket och liknande får du på Eslövs kommuns företagswebb.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window