Årets nyskapare revolutionerar hemvårdens planering

Tack vare sin unika kompetens och bakgrund har Naida Mahmutovic revolutionerat planeringen av hemvården i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Naida Mahmutovic
Naida Mahmutovic är stolt och glad över utmärkelsen årets nyskapare i Eslöv kommun.

Det som började som ett mindre projekt på Naidas eget initiativ, har lett till ett helt nytt arbetssätt där modern teknik tas till vara till nytta för både brukarna och personalen. Det effektivare arbetssättet innebär också vinster för såväl miljön som kommunens ekonomi.

Som medarbetare i Eslövs kommun har hon utsetts till årets nyskapare. Förutom äran belönas hon med 10 000 kronor till fortsatt kompetensutveckling.

Redan efter att ha läst till undersköterska på Berggymnasiet började Naida Mahmutovic jobba på vårdboenden i Eslöv. Efter några år studerade hon vidare till landskapsvetare på Högskolan Kristianstad och började sedan jobba inom hemvården.

– Vi flängde hit och dit med bara en lista på de brukare som skulle besökas, en papperskarta och nycklar. Istället för en planering där alla brukare inom ett område fick besök efter varandra, kunde vi skickas fram och tillbaka, eller till och med att olika hemvårdare besökte olika brukare i samma område, berättar Naida Mahmutovic.

Som landsskapsvetare hade hon bland annat lärt sig att hantera digitala GIS-kartor.

– Jag insåg hur mycket som kunde effektiviseras och förbättras för alla parter med hjälp av bra planering och digital teknik. Mina chefer gav klartecken direkt när jag lanserade mina idéer. Till en början fick jag ägna 25 procent av min arbetstid åt att effektivisera planeringen, berättar Naida Mahmutovic.

500 brukare får hjälp varje dag

I dag jobbar hon heltid som GIS-projektledare och har i uppdrag att effektivisera planeringen för samtliga hemtjänstområden i hela kommunen. Det beräknas ta uppemot två år.

Ungefär 500 brukare i Eslöv får varje dag hjälp i hemmet av kommunens hemtjänst. Dessutom har ytterligare cirka 250 personer trygghetslarm som hemvårdarna kan behöva rycka ut till när som helst på dygnet. Omkring 140 personer jobbar varje dag inom hemtjänsten. I tätorten tar de sig oftast fram på cykel eller elcykel och till byarna och landsorten kör de bil.

– Det blir många mil och många timmars resor på ett år. Genom noggrann planering och med hjälp av digitala kartor kan vi göra resorna så effektiva som möjligt och låta samma arbetslag besöka alla inom samma område. Istället för att tillbringa onödig tid i en bil eller på en cykel, kan de ägna tiden åt våra brukare. Dessutom sparar vi både miljön och pengar, säger Naida Mahmutovic.

Planerar för framtiden

Naida Mahmutovic
Naida Mahmutovic årets medarbetare i Eslövs kommun.

Med hjälp av digital teknik är det möjligt att få en helt annan överblick än tidigare.

– Brukarna är ju inte en fast grupp, utan det kommer hela tiden till nya medan tidigare brukare faller ifrån. Det gör att planeringen alltid måste hållas uppdaterad, säger Naida Mahmutovic.

Antalet brukare blir också allt fler i takt med att människor blir äldre och väljer att bo kvar hemma längre.
Naida Mahmutovic ägnar mycket tid åt att studera befolkningsstatistik och prognoser om framtida flyttmönster. För att kunna ha framförhållning och planera för framtidens hemvård är det viktigt att ha koll på till exempel var flest äldre förvänts att bo i framtiden.

Förstår både människor och teknik

Det som gör projektet i Eslöv så framgångsrikt är Naida Mahmutovic bakgrund som ger henne en unik förståelse för såväl människor som tekniken bakom effektiv planering.

– Jag har ju själv jobbat inom vården och behärskar även digitala system. Att bara sitta vid en dator och titta på statistik och siffror är inte nog. Det är viktigt att förstå att det handlar om människor, både våra brukare och kommunens anställda. Först då får vi rätt perspektiv när vi planerar, säger Naida Mahmutovic.

Hon är glad och stolt över att utses till årets nyskapare i Eslövs kommun.

– Otroligt roligt! Jag älskar mitt jobb och jag älskar mina chefer som alltid bara sporrat och stöttat mig, säger Naida Mahmutovic.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window