Årets arbetsgrupp hjälper unga vidare till studier och arbete

Ung kompetens Eslöv utses till Årets arbetsgrupp i Eslövs kommun 2022. Med ett helt nytt tänk och arbetssätt har arbetsgruppen sedan starten för snart tre år sedan tagit sig an 100 ungdomar som av olika skäl hamnat långt från både studier och arbetsmarknad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Emine Gonzalez, Sandra Nylander och Emma Natt och Dag jobbar direkt med ungdomarna i Ung kompetens Eslöv..

Motiveringen till att Ung Kompetens utses till Årets arbetsgrupp 2022:
Det är med glädje och stolthet som kommunens ledningsgrupp utser personalen bakom Ung kompetens Eslöv till Årets arbetsgrupp 2022. Arbetsgruppen bakom Ung kompetens Eslöv har jobbat förvaltningsöverskridande för att sätta ungdomar som står långt ifrån både arbete och utbildning i centrum.
Genom att tänka nytt och testa annorlunda grepp har gruppen lyckats nå alla mål inom ramen för ESF-projektet med samma namn, redan innan projektets slut.
Ung kompetens Eslöv har även spridits utanför Eslövs gränser och lyfts fram av ESF som ett lyckat exempel på hur man kan arbeta med en målgrupp som annars kan vara svår att nå.
Det som började som ett projekt kommer nu att bli ett permanent arbetssätt i Eslövs kommun, tack vare arbetsgruppens fantastiska arbete.

Projektet är så framgångsrikt att det nu blir permanent i Eslövs kommun.

– Det här var oväntat och jätteroligt! Att vårt arbete uppmärksammas känns jättebra och väldigt uppmuntrande, säger Emine Gonzalez, Emma Natt och Dag och Sandra Nylander som jobbar direkt med ungdomarna i Ung kompetens Eslöv.

Hjälper unga mellan 15 och 24 år

Projektet startade våren 2020 med hjälp av pengar från Europeiska Socialfonden, ESF. Från årsskiftet övergår det till att bli en permanent del av Eslövs kommuns arbetssätt.

Målet är att hjälpa och stötta ungdomar mellan 15 och 24 år som är i eller riskerar att hamna i utanförskap. Ungdomar som är i behov av långsiktigt och nära stöd.

Ungdomarna kan lida av psykisk ohälsa, funktionsvariationer, sociala problem, missbruksproblematik, kriminalitet eller vara ”hemmasittare”. Gemensamt för deltagarna är att de varken studerar eller arbetar när de går in i projektet.

Hela den prisbelönta arbetsgruppen från vänster: Sabina Kullberg, Sandra Narberg, Sandra Nylander, Emine Gonzalez, Johanna NIilsson, Emma Natt och Dag, Adela Pallnéus, Carsten Nilsson, Sonia Svensson och Eva Liedholm. På bilden saknas Marieth Roos Ekelund.

Skitjobbigt och jättekul

– Att jobba i Ung kompetens kan vara utmattande, frustrerande, skitjobbigt och jättekul. Allt på en gång, säger Emine Gonzalez.

Ungdomarna har ofta hamnat utanför studier och arbete för att de känner att de inte riktigt passar in.

– Det är väldigt jobbigt att se att skyddsnäten inte fungerar för alla. Som skolan ser ut idag så är den verkligen inte för alla. Många unga behöver hjälp att ta sig tillbaka och gå vidare. Det är där vi kommer in och stöttar på alla sätt vi kan, berättar Emma Natt och Dag.

Projektet är mycket framgångsrikt. Av de drygt 80 ungdomar som gått in i projektet har 31 gått vidare till studier, 27 arbetar och 12 har praktik eller annan form av ersättning.

– När vi lyckas motivera en ung människa att kämpa sig vidare får vi vår belöning. Fast då kommer ibland nästa utmaning. Det är långt ifrån alltid som det finns någon som tar vid och stöttar när vår del av arbetet är klart, säger Sandra Nylander.

Varje deltagare är unik

Inom Ung kompetens samverkar Eslövs kommuns arbetsmarknadsenhet förvaltningsövergripande med flera verksamheter inom Barn och Utbildning och Vård och Omsorg.

Arbetssättet går ut på att se varje ungdom som tas in i projektet som en egen individ med egna specifika behov och förutsättningar. Var och en får den tid och stöttning som behövs. Vid behov kopplas andra verksamheter in. Det kan vara socialtjänsten, studie- och yrkesvägledare och andra samarbetspartners.

Ung kompetens har också nära kontakt och samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Folkhögskolan, Försäkringskassan och intresseorganisationer funktionsnedsättningar.

Arbetssättet sprids också till andra kommuner som lär av Eslöv och tar tillvara de erfarenheter och kunskaper som Ung kompetens gett.

Alla anställda kan nominera kandidater

Alla anställda i Eslövs kommun kan nominera kandidater till Årets arbetsgrupp. Vinnaren utses av kommunens ledningsgrupp.

Förutom äran och diplom består priset av 30 000 kronor till kompetensutveckling.

Ung kompetens – stöd på väg mot arbete eller studier

Till dig som är nyfiken på Ung kompetens

Priset delades ut av förvaltningscheferna Josef Johansson, Vård och Omsorg, och Jörgen Larsson, Barn och Utbildning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window