Ansträngt i vården med många sjuka i personalen

Smittspridningen eskalerar och den kommunala vården och omsorgen är hårt ansträngd. Återigen stiger antalet smittade brukare på våra omsorgsboenden. Då väldigt många i personalen är sjuka eller bor tillsammans med någon som har smittan, måste de stanna hemma i sju dagar vilket påverkar omsorgen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Läget är mycket tufft. Min uppfattning är att det är värre nu än någonsin, då så många i personalen är borta eller måste lägga sin tid på smittspårning. Vi har inget annat val än att välja bort viss service och sociala insatser för att helt fokusera på omvårdnad, hälsa och sjukvård, säger Ingrid Westerlund, biträdande förvaltningschef Vård och Omsorg.

Stanna hemma om du har symtom

Det är tillåtet att besöka anhöriga och vänner på kommunens särskilda boenden, men personalen vädjar om att alla besökare ska följa hygien- och säkerhetsföreskrifterna.

– Viktigast av allt är naturligtvis att den som har minsta symtom ska avstå från besök och stanna hemma. Alla besök sker i respektive brukares egen bostad eller utomhus. Dessutom är det viktigt att alla fortsätter att använda munskydd och handsprit, säger Sofia Persson, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Kortare hemtjänst på förändrade tider

Beslut har tagits om att korta ner hemvårdens och hemtjänstens besök hos brukarna. Det behövs för att personalen ska hinna utföra nödvändig vård och omsorg. Vissa insatser som inte är nödvändiga kan komma att helt ställas in eller flyttas.

Personalen från hemvården och hemtjänsten kommer med stor sannolikhet att behöva komma på andra tider än vad brukarna är vana vid.

Givetvis prioriteras hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver exakta tider, men för övriga tjänster kan personalen dyka upp 60 minuter tidigare eller senare än den normala tiden.

Hård prioritering inom funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – personlig assistans, socialpsykiatri och en del LSS bostäder – har också dragit ner på individuella insatser på grund av hög personalbrist.

Enbart grundläggande behov, det vill säga medicinering, delegerade HSL arbetsuppgifter, mat, basal omvårdnad och hygien, prioriteras på enheterna som har hög personalfrånvaro.

Fysioterapi och arbetsterapi prioriteras hårt

Träning av fysioterapeut och arbetsterapeut i hemmet kommer att vara hårt prioriterat under rådande förutsättningar. Det kommer även att vara längre väntetider på övriga insatser från fysioterapeut och arbetsterapeut.

Insatser som prioriteras

 • förflyttningar inomhus
 • toalettbesök
 • mat/måltider
 • inköp av dagligvaror
 • uppstigning/sänggående
 • på- och avklädning
 • all hälso- och sjukvård

Insatser som kan ställas in eller kortas ner

 • städning
 • sociala aktiviteter
 • enskild social tid
 • dusch (om brukaren har insatser mer än en gång i veckan)

Hjälp av anhöriga

Om du som är anhörig vill stötta en brukare i någon del av omsorgen är du varmt välkomna att kontakta planeraren för respektive hemvårdsområdet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window