Anonym anmälan om missförhållanden utreds

En anonym anmälan om allvarliga missförhållande på Kärråkra demensboende har lett till att kommunen startat en omfattande utredning. Efter intervjuer med anställda och anhöriga finns det ännu inget som tyder på att uppgifterna i anmälan stämmer.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi tar det här på allra största allvar och gör en ordentlig utredning. Självklart kan vi inte utesluta något, men än så länge så har vi inte fått in några uppgifter som styrker det som står i anmälan, säger Sofia Persson, chef för äldreomsorgen inom Eslövs kommun.

I den anonyma anmälan framgår det att en anställd på en av avdelningarna på Kärråkra ska ha använt våld mot brukare. Personen ska även ha kastat en rullator mot en brukare.

Startade utredning direkt

Anmälan, som ringdes in till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i mitten av januari, nådde kommunen i fredags förra veckan. Direkt veckan därpå gjorde Vård och Omsorg en lex Sarah-anmälan mot sig själv för att kunna utreda händelserna.

– Vi samlade all personal på avdelningen under måndagen för att informera om anmälan. Under tisdagen och onsdagen intervjuade vi de anställda. Vi har även pratat med anhöriga till de 18 brukarna på avdelningen, berättar Sofia Persson.

Har skapat oro på boendet

Anmälan har fått stor uppmärksamhet och skapat oro både bland personal och boende. Men i intervjuer med de anhöriga uppger alla att de upplever att deras nära och kära har det bra på Kärråkra och bli väl behandlade.

– Vi vill prata med de anhöriga och höra deras syn. De ska känna att de är viktiga i det här, säger Sofia Persson.

Alltid skyldig att anmäla

I intervjuerna har de anställda fått svara på frågor om de vet hur de ska bete sig om de upptäcker missförhållande.

– Alla vi pratat med säger att de vet att de är skyldiga att anmäla och att om de inte skulle få gehör från sin chef så ska de vända sig uppåt i organisationen, säger Sofia Persson.

Ständigt förbättringsarbete

Eslövs kommun kommer att fortsätta med sin utredning och resultatet ska skickas till IVO inom två månader. Om det framgår att brister finns ska kommunen även ta fram en plan för hur dessa ska åtgärdas.

– Vad utredningen än visar så kommer vi att fortsätta att jobba med kvaliteten på våra boenden. Det finns alltid saker som kan bli bättre. Vi måste hela tiden påminna om att vi alla ha en skyldighet att anmäla alla misstankar om missförhållande, säger Sofia Persson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window