Allt fler Eslövsungdomar klarar gymnasiet

För tredje året i rad ökar andelen elever i Eslöv som klarar gymnasiet. För fem år sedan tog runt hälften av eleverna examen. Nu ligger resultatet mellan 72 och 83 procent för yrkesförberedande respektive högskoleförberedande inriktning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi börjar närma oss rikssnittet, säger en märkbart nöjd Edward Jensinger, avdelningschef för gymnasieskolan i Eslöv.
När han började i kommunen 2021 klarade 70 procent av eleverna på de högskoleförberedande programmen gymnasiet. Motsvarande siffra för de yrkesförberedande låg på 62 procent.

Lyfter fram personalens arbete

Årets siffror är alltså en förbättring på tio respektive 13 procent på tre år. Edward Jensinger lyfter fram hur viktig skolpersonalens arbete och det nybyggda Carl Engströmgymnasiet varit i att rusta Eslövseleverna för framtiden.

– Idag arbetar man mer strukturerat på skolan och med tydligare mål. Skolledningen har ett tydligt fokus på att examen är viktig. Vi vet att de som har en gymnasieexamen klarar sig bättre i livet så det är en väldigt viktig förbättring.

Vill ha kvalitet på undervisningen

Även Eva Östberg, rektor för Carl Engströmsgymnasiet lyfter fram att lärarna och elevvårdsteamet jobbar mer förebyggande och uppmärksammar elever som har det svårt tidigare, vilket ger bättre förutsättningar att hjälpa dem.

– Vi vill att det ska vara kvalitet på vår undervisning. Vi är glada att fler och fler klarar gymnasiet, samtidigt vill vi absolut inte sätta några glädjebetyg. Det viktiga är att ungdomarna får fler möjligheter i livet och då är det kunskap som gäller.

Fritt sök ändrade förutsättningarna

Innan det så kallade fria söket infördes i Skåne hade den dåvarande gymnasieskolan Berga runt 2 000 elever. Nästan över en natt sjönk elevantalet till under 500 då det stora flertalet Eslövsungdomar sökte sig till skolor i Lund och Malmö.

Omställningen blev dramatisk. Andelen elever som inte klarade gymnasiet sjönk drastiskt och var bitvis under 50 procent.

Många väljer fortfarande Lund

Fortfarande väljer gymnasister från Eslöv ofta att söka sig till framförallt Lund – runt 60 procent går på skolor utanför kommungränsen.

Men Carl Engströmgymnasiet har nu drygt 800 elever och har snart kapacitet att ta emot runt 1 000 stycken. Som det ser ut nu går ungefär 40 procent av eleverna från Eslöv på Carl Engströmskolan, och den siffran ökar år för år.

– Om elevernas resultat fortsätter att förbättras så som det har gjort är vi inom något år förbi rikssnittet vilket vi ska var mer än nöjda med, säger Edward Jensinger.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window