Akut brist på rullstolar

Råvarubrist till material för rullstolshjul gör att det just nu är stor brist på rullstolar i hela Skåne.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommuns leverantörer av rullstolar har brist på material till hjulen. Det medför kraftigt minskad tillgång till rullstolar i Eslöv och i hela Skåne.

Störst behov prioriteras

Bristen på rullstolar gör att Eslövs kommun prioriterar rullstolar till personer med störst behov. Det kommer även att medföra längre väntetider.

Rullstolar för utomhusbruk kommer inte att förskrivas de närmaste åtta veckorna. Därefter fattas nya beslut beroende på hur tillgången till rullstolar ser ut.

Lämna gärna tillbaka rullstolar som inte används

Har du Eslövsbo en rullstol som inte används får du gärna återlämna den till hjälpmedelsförrådet på 1 Traktorvägen 1 D i Eslöv, telefon 0733-880 409.

Hjälpmedelsförrådets öppettider är:

  • måndagar 15.30-18
  • tisdagar och torsdagar 7.30-15
  • fredagar 7.30–12

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window