Åkerbo förskola flyttar till andra lokaler i höst

Barn- och familjenämnden beslutade på onsdagskvällen att Åkerbo förskola i centrala Eslöv ska flytta till andra lokaler i höst. Ambitionen är att erbjuda barnen på Åkerbos förskola plats på Fridebo förskola, i så sammanhållna grupper som möjligt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anledningen till flytten är att antalet barn i kommunen är betydligt färre än vad som planerats för när det gäller förskolor. Dessutom är Åkerbos lokaler i grunden inte anpassade för förskoleverksamhet vare sig storleksmässigt eller planmässigt.

Färre barn än i prognosen

– Vi vill ge förutsättningar att genomföra beslutet på ett så bra sätt som möjligt. Därför var det viktigt att ta beslutet på onsdagskvällens möte i barn- och familjenämnden, säger nämndens ordförande David Westlund (S).

Befolkningsprognosen för 2023 visar på färre barn i åldrarna 0–5 år. Det beror delvis på att historiskt få barn föds, men även på omvärldsläget som gjort att många byggprojekt har stått stilla. Därmed har färre bostäder färdigställts i Eslövs kommun och färre personer har flyttat hit.

Ambition att hålla ihop gruppen

Inför nämndens möte på onsdagskvällen skickade kommunens avdelningschef för förskola Eva Mellberg tillsammans med områdets rektor Tagred El-Haj ett brev till vårdnadshavarna med kort bakgrundsinformation kring beslutet och förvaltningens ambition framåt.

– Ambitionen är att hålla ihop barn- och pedagoggruppen så gott det går. Det blir rektorns uppgift att se hur det kan lösas, säger Eva Mellberg.

Intagningsstopp på Östra Strö

På onsdagens nämndsmöte beslutades också om intagningsstopp för förskoleklass på Östra Strö skola i höst. Östra Strö skola är en F–3-skola med cirka 50 elever. Skolan är från 1812 och är en av landets äldsta skolor.

Då endast två elever sökt förskoleklass på Östra Strö till hösten ska de istället erbjudas plats på en annan skola.

– Det här beslutet handlar enbart om förskoleklassen 2024/25 och berör inte de barn som redan går på skolan. Det är viktigt med lärande tillsammans med andra barn. Om det bara blir två i förskoleklassen så blir det i förlängningen bara två elever i ettan, tvåan och trean också, säger David Westlund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window