Å-promenad i Örtofta invigd

I helgen invigdes ett nytt rekreationsområde i Örtofta. Den nyanlagda å-promenaden ger byborna och andra möjlighet att möjlighet att uppleva de höga naturvärdena som finns längs ån.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Å-promenaden ska skapa nya möjligheter till rekreation och bidra till ökad folkhälsa. Promenaden är hårdgjord för rullstolar.

Med pågatågen kan vem som helst ta sig till Örtofta station. Detta ger möjlighet för fler att ta del av det fina området.

Byalagets ordförande Sofia Dalholm och kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson hjälptes åt att klippa bandet. Till höger i bild Christel Andersen, samordnare för å-projektet för byaföreningen och initiativtagare till projektet.

Bakgrund

Fram till nu har det inte funnits något enkelt sätt att komma nära Kävlingeåns vatten i Örtofta. Området var tidigare svårtillgängligt på grund av växande sly och bitvis blöt och mycket ojämn mark. Som rullstolsburen fanns det inga möjligheter alls att röra sig i området.

För att göra denna sträcka av Kävlingeån tillgänglig, har Eslövs kommun och Örtoftabygdens byalag tillsammans drivit ett så kallat Leaderprojekt*. Detta har bestått av projektering, finansiering och genomförande.

Finansiering och ideellt arbete

Projektet finansieras genom Leader Lundaland med drygt en miljon kronor. Eslövs kommun har bidragit med 500 000 kronor. Örtoftabygdens byalags del av finansieringen har bestått av ideellt arbete.

*Leader finansieras genom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – EJFLU, Havs- och fiskerifonden – EHFF, Regionala utvecklingsfonden – ERUF, Socialfonden – ESF och medverkande kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window