91 företag har svarat på årets enkät om företagsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av organisationens medlemsföretag. I Eslöv har 91 företag svarat på enkäten, vilket är ungefär hälften av de som haft möjlighet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det fungerar att driva företag i kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt.

Eslöv får det samlade betyget 3,3 vilket är strax över omdömet godtagbart.

”Mycket att jobba vidare med”

44 procent ger kommunens företagsklimat omdömet bra, mycket bra eller utmärkt. 28 procent rankar klimatet i Eslövs kommun som dåligt eller inte helt godtagbart, medan 24 procent anser att det är godtagbart.

När det gäller hur företag upplever kontakten och hanteringen i frågor som gäller tillståndsgivning, tillsyn eller kontroller  får Eslövs kommun kring en fyra i betyg av sex möjliga.

– Här finns mycket att jobba med och att förbättra. Vi ser gärna mer direktkontakt med våra företag och att de hör av sig till oss i alla frågor där vi kan hjälpa till och underlätta för dem, säger kommunens näringslivschef Lars Persson.

Upplever otrygghet

I undersökningen får företagarna också svara på frågor kring säkerhet och trygghet.

44 procent av de som svarat på enkäten i Eslövs kommun upplever att brottslighet och otrygghet påverkar dem negativt.

Politiker mer positiva

Även politiker har fått svara på hur de upplever företagsklimatet i kommunen och vilka åtgärder som bör prioriteras för att det ska bli bättre.

Generellt upplever politiker det arbete som görs som mer positivt än företagarna.

– Med det här underlaget arbetar vi vidare för att förbättra företagsklimatet i vår kommun. Att få uppdaterad information och statistik direkt från företagarna är till stor hjälp när vi planerar för att göra samarbetet med kommunens företag så bra som möjligt. Närmast ska vi sätta oss ner och analysera svaren och se hur vi går framåt, säger Lars Persson.

Digitala besök hos företagen

Undersökningen visar att kommunens politiker, näringslivskontor och andra tjänstemän har tätare kontakter med företagen i kommunen än genomsnittet i landet. Många har också digital kontakt genom kommunens e-tjänster.

– Vi har mycket personlig kontakt med våra företagare. På grund av coronapandemin har det inte varit möjligt att åka ut och besöka så många företag det senaste året, men till exempel har kommunstyrelsens arbetsutskott istället besökt flera företag digitalt för att diskutera gemensamma utmaningar. De kontakterna fortsätter vi att utveckla, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson och vice ordförande Catharina Malmborg.

Läs hela Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i Sverige

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window