Hesa Fredrik testas 13 juni kl. 15

Måndag den 13 juni kl. 15 är det återigen dags för test av signalen Viktigt meddelande, VMA, även kallat Hesa Fredrik. Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att det bara är ett test.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Sprid gärna informationen vidare för att minska risken för missförstånd och onödig oro.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Kl. 15.05 kommer signalen faran över, en signal på 30 sekunder.

Testas fyra gånger per år

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt uppmärksammas allmänheten på att signalen finns.

Testas igen 5/9 och 5/12

Testet brukar vara första måndagen i månaden, men eftersom det var röd dag den 6 juni ljuder tutan den 13 juni istället.

VMA kommer även att testas den 5 september och 5 december.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window