20 nya villatomter på Långåkra i Eslövs tätort

Ett nytt bostadsområde växer fram i Eslöv. I mars släpps 20 villatomter i det nya området Långåkra, som ligger ca. två kilometer väster om Eslövs centrum. De nya tomterna är den första etappen i ett större projekt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det nya villaområdet ska växa fram på det ljusa området norr om de befintlig husen.

– Efterfrågan är stor på attraktiva villatomter i hela vår kommun. Därför är det glädjande att vi inom kort kan erbjuda ett nytt område för bostäder i tätorten, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Intresseanmälan öppnar i mars

I mitten av mars öppnar intresseanmälan för tomterna i Långåkra. Området ligger i västra delen av tätorten, längs med Lantmannagatan, på motsatt sida från Bäckdala.

Detta är första gången på flera år som nya villatomter släpps i Eslövs tätort.

– Det är väldigt spännande och positivt för Eslöv. Vi ser verkligen fram emot att projektet nu startar, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande.

Byggstart 2023

Tomterna kommer att erbjudas till dem som står i den kommunala tomtkön. De som anmäler intresse och har längst kötid erbjuds att boka en av tomterna. I dagsläget står drygt 380 personer i kön.

Byggstart väntas bli i början av 2023. Men redan nu inleds arbetet med att bygga gator i området. Det ska även byggas en lekplats och ett grönstråk med gång- och cykelvägar som sträcker sig runt området.

Fler tomter inom några år

Priserna för tomterna ligger mellan 790 000 kronor och knappt 940 000 kronor, exklusive kostnader för bland annat VA-anslutning, el och fiber. Även avgifter för bygglov tillkommer. De exakta priserna för varje enskild tomt fastställs av kommunfullmäktige den 28 februari.

En extern värderingsbyrå har hjälpt till att sätta tomtpriserna som bygger på aktuella marknadspriser i Mellanskåne.

I den första etappen ingår 20 villatomter, men också kedjehus och flerfamiljshus i två plan. Inom några år inleds etapp två och då kommer ännu fler villatomter att bli tillgängliga.

Läs mer om Långåkra-projektet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window