Testa dig efter utlandsvistelse – oavsett om du har symtom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, även svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder inom EU och EES samt länder på EU:s lista över undantagna tredje länder, att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige. Rekommendationen gäller till och med den 31 augusti och oavsett om du har symtom eller inte.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anledningen är att fallen med smittade som anländer till Sverige har ökat de senaste veckorna.

Undantag från rekommendationen om att testa sig efter ankomsten

Du behöver inte testa dig om du:

  • Rest inom Norden
  • Har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige
  • Har haft covid-19 under de senaste sex månaderna
  • Om du är vaccinerad med två doser
  • Om du kan visat upp ett negativt test för inresa till Sverige

Däremot bör du alltid testa sig vid symtom på covid-19.

Barn under sex år behöver inte testa sig.

Vårdpersonal ska alltid testa sig

För vårdpersonal med patientnära arbete som återgår i arbete direkt efter en utlandsvistelse gäller testning oavsett vaccinationsstatus. Symptomfri personal kan arbeta i väntan på provsvar.

Folkhälsomyndigheten; Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Folkhälsomyndigheten: Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window