1,7 miljoner till att utveckla naturturismen kring Rönne å och Ringsjöarna

Eslöv satsar tillsammans med fem andra skånska kommuner på att utveckla naturturism och etablera Rönne å och Ringsjöarna som en attraktiv destination för laxfiske.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kanot på Rönne å

Genom EU:s stödprogram Leader får projektet 1,7 miljoner kronor till en förstudie om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området.

Samarbetet om naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna inleddes under hösten mellan Eslöv och kommunerna Ängelholm, Hörby, Höör, Klippan och Åstorp.

Ängelholms kommun ansvarar för att driva och samordna projektet i nära samverkan med de övriga deltagarna.

Kartlägger attraktiva platser

– Vi är väldigt glada att få möjlighet att utveckla vår regions potential kring hållbar naturturism. Intresset för semester och upplevelser på hemmaplan ökar och att satsa på Rönne å och Ringsjöarna stärker vår besöksnäring, säger Catharina Malmborg, kommunalråd i Eslöv som tillsammans med kommunalråd Johan Andersson och kommundirektör Eva Hallberg representerar kommunen i projektgruppen.

Arbetet med förstudien pågår fram till mars år 2022. Förstudien ska bland annat kartlägga lämpliga och attraktiva platser för fiske- och friluftsliv. En annan viktig del är paketerade upplevelser som boende i kombination med mat och aktiviteter.

Därefter är det dags för genomförandet, som kan innebära allt från att anlägga bryggor och parkeringsplatser till investeringar och marknadsföring.

Satsning på fisketurism

Tillsammans vill de sex kommunerna etablera Rönne å och Ringsjöarna som ett hållbart besöksmål för både fritidsfiskare och naturintresserade.

Ett mål är att Rönne å och Ringsjöarna år 2030 ska vara en självklar destination för laxfiske.

– Fisketurismen har stor utvecklingspotential. Genom projektet kan vi lägga grunden för att bli en av de främsta fiskeregionerna i hela Skandinavien, säger Catharina Malmborg.

Potential att utveckla naturturismen

Rönne å är en av Skånes största åar. Redan idag lockar ån många fritidsfiskare och är även omtyckt för bad och paddling.

I dag finns kraftverk längs ån som hindrar fisken att simma uppströms. Klippans kommun väntar på tillstånd från mark- och miljödomstolen att få riva verken. Rönne å kommer då att flöda fritt och vandrande fiskarter kan nå sina lekvatten i Ringsjöarna. Därmed skapas möjligheter att ytterligare utveckla naturturismen i området.

Läs mer om Leaderprojekt på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om Leader MittSkåne

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window