120 nya träd planteras i Eslövs kommun

För varje träd som fälls ska två nya planteras. Vi står inför stora klimatförändringar och behöver anpassa oss för att klara utmaningarna. Träd spelar en viktig roll både vid värmeböljor och kraftiga regn. Därför ska fler än 120 nya träd planteras i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Kommunen har beslutat om en riktlinje för trädfällning och i den står att vi måste kompensera för den förlust som varje fällt träd innebär, säger Matilda Hansén, entreprenadledare på Miljö och Samhällsbyggnad.

Det innebär att för varje träd som försvinner ska två nya planteras.

– Under 2021 började vi föra statistik över alla träd som fälls. Vi ser att vi har tagit ner ungefär 60 stycken per år. Vi är väldigt rädda om våra träd, men ibland är det nödvändigt att fälla, säger Matilda Hansén.

Eslövs kommun ska plantera 120 nya träd.
Eslövs kommun ska plantera 120 nya träd. Foto: Susanne Hultman

Träd gör stor nytta i städer

Träd ger skugga när solen gassar, de dämpar vindar när det blåser, de håller fukt i marken och de bidrar till en ökad biologisk mångfald. Trots det får träden mindre och mindre plats i våra städer.

Kommunens träd fälls av olika anledningar, vissa blåser omkull i stormar och vissa blir sjuka och måste därför tas bort. Men de träd som försvinner ska alltså ersättas dubbelt upp.

– Jag är väldigt glad att vi gör den här satsningen. Vi har dragit ner vår budget med ungefär 25 procent på grund av snävare ekonomiska ramar. Men vi kommer trots det att kunna plantera en bra mängd med träd, säger Matilda Hansén som beskriver sig själv som en riktig trädnörd.

Projektet kommer att kosta ungefär 1,3 miljoner kronor och är en investering som ger stor nytta under många år.

Matilda Hansén, entreprenadledare.
Matilda Hansén, entreprenadledare.

Favoriten är douglasgran

En av hennes personliga favoriter är douglasgran som är välkänd för alla som sett tv-serien Twin Peaks. Douglasgranen har karakteristiska kottar och Matilda Hansén har en liggande på sitt kontor, som hon gärna visar upp.

Den som är nyfiken på hur nämnda gran ser ut kommer att kunna se tre exemplar vid Trollsjöns lekplats, där den ska planteras.

– Vi var tvungna att ta ner en gammal lärk i parken och vill få in fler barrträd. Att det kan vara roligt för barnen att leka med kottarna är ett plus, säger Matilda Hansén.

Extra viktigt med träd vid lekplatser

Att plantera träd just vid lekplatser är en viktig poäng eftersom man inte vill ha full sol där barnen ska leka. Trädplanteringen vid Betgatans lekplats har till och med fått ett tema; barr, bambu och blom.

– Vi satsar extra på att plantera inhemska träd och buskar eftersom det är de som gör störst nytta för våra pollinatörer. Men vi vill även ha en del exotiska växter som bidrar med bland annat vacker blomning. Vi satsar även på att få in fler barrväxter runt om i kommunen.

Planterar olika sorter

En annan viktig aspekt i projektet är att plantera in motståndskraftiga träd och buskar.

– Vi har en hästkastanjallé vid Lantmannavägen och flera av de träden har blivit sjuka och vi har fått ta ner dem. När vi nu återplanterar satsar vi på att blanda trädsorterna.

Det blir bland annat scharlakansek, ungersk ek, resistent alm, dubbelblommande körsbär, freemanlönn och turkisk ek.

Flera nya träd i stadsparken

Totalt handlar det om 66 träd som börjar planteras nu i dagarna.

– Egentligen är det ju 120 som ska planteras. Men när stadsparken är klar ska det sättas 69 träd och buskar där, vilket gör att vi når vårt mål om 120 nya träd, säger Matilda Hansén.

Exempel på var och vad kommunen ska plantera:

  • Slåtterängen – silveroxel, rödek, douglasgran, körbärskornell och ginnalalönn
  • Trollenäsvägen – återplantering i allén, vanlig skogslönn
  • Bredablicksvägen – allé med rönnar och bärapel
  • Klippansvägens lekplats – lärk
  • Djupadalsvägen – lind och sälg. Kommunen ska anlägga en äng där och satsar därför på inhemska träd som är viktiga för pollinatörer.
  • Hästhoven – kinesisk sekovja
  • Marieholm Ringparken – körbärsplommon och rosenapel
  • Marieholms station – kungs-/nordmansgran
  • Mellan Solhällan och Tåbelund – vanlig ek, kejsarlind, sälg och hagtorn, asp
  • Betgatans lekplats – jättethuja, idegran och catalpa

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window