1 500 får polisens trygghetsmätning hem i brevlådan

I dagarna får 1 500 slumpvis utvalda medborgare i Eslövs kommun årets trygghetsmätning från polisen i brevlådan. Du som får enkäten har möjlighet att vara med och påverka polisens och kommunens kommande arbete genom att svara på frågor om hur du upplever tryggheten där du bor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ser du som medborgare några problem där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Det är exempel på frågor som polisen gärna vill ha svar på i sin årliga trygghetsmätning.

Viktigt att många svarar

Enkätundersökningen görs samtidigt i Eslöv och ytterligare 57 kommuner i polisregion Syd. 73 800 boende mellan 16 och 85 år i Skåne och södra Sverige, får möjlighet att delta i mätningen.

– Det är viktigt att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som får en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Resultatet presenteras i höst

Polisen och kommunen vill bland annat få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin egen boendemiljö.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och om de känner sig trygga i sitt bostadsområde, säger Mats Trulsson.

I enkäten ställs även frågor om polisens verksamhet i respektive närområde.

Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.

Läs mer om trygghetsmätningen på polisens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window