Konstverkets plats: Offentlig konst utomhus

 • PSSST!

  Från tidernas begynnelse har människan inspirerats av former i naturen. Trattformen, som man framför allt kan se hos blommor, är en av dessa som använts i allt från trattar i köket, musikinstrument; trumpet, trombon, gamla grammofoner m fl. Syftet med just den formen har varit, dels att samla in vätska eller annat men också att...

 • Resenärerna

  Resenärerna är en skulpturgrupp som är inspirerad av Gröna torgs historia, här låg det en gång en kreatursmarknad. Resenärerna kan vara de som inte blev sålda, som ingen såg eller ville ha, de som var lite udda. Här står de kvar, som tidsresenärer i varandras sällskap.

 • Välkommen

  Konstnären Nils Novén skänkte sitt verk Välkommen till Eslöv stads 100-årsjubileum år 2011. Placering: Rondellen Östra vägen/väg 113, Eslöv Nils Novén är hovfrisör, silversmed och skulptör. Han gör skulpturala former som fångar blicken, och förenar metallens tyngd med formens mjukhet och lekfullhet. – Jag tänkte mig en välkomsthälsning som man gjorde förr. Där armen svänger över huvudet...

 • Vägskälet

  Skulpturen Vägskälet av Edvin Öhrström placerades i Eslöv 1964. Vägskälet köptes in av den dåvarande tingshusbyggnadsskyldige. Den kostade totalt 65 000 kronor och blev på sin tid Eslövs i särklass dyraste skulptur.

 • Bronsblomman

  Bronsblomman av Folke Truedsson invigdes hösten 1989 i Stehag.

 • Bollspelande pojkar

  Bollspelande pojkar, av Ivar Åhlenius-Björk, är en barnskulptur som är gjuten i brons. Den donerades till staden till dess 50-årsjubileum 1961. Donatorn var disponent Gösta Kock, chef för Korkfabriken. Skulpturen restes 1963.

 • Ulla

  Ulla kom till Eslöv redan på 1920-talet. Skulpturen är huggen i granit och föreställer ett funderande barnansikte. Den donerades av stadsfogden Ch. W Sandgren till minne av fru Ulla Sandgren, därav skulpturens namn. Skulpturen var utställd på Baltiska utställningen i Malmö 1914.

 • Äventyret

  Äventyret är en fontänskulptur av Ivar Johnsson. Skulpturen donerades 1945 av medicine Dr Bo Sahlin.

 • Sto med föl

  Sto med föl av Åke Jönsson, skänktes 1971 av häradsdomare Walter Nilsson till staden.

 • Snäckfågel

  Skulpturen Snäckfågel, av Eric Grate, fick sin placering på Stora torg 1966. Dessförinnan hade den under en tid varit placerad på Joel Sallius plats framför Medborgarhuset för att Eslövsborna skulle få möjlighet att tycka till om placeringen. Det är få skulpturer som väckt sådan debatt hos Eslövsborna som just Snäckfågel, och bättre betyg kan väl...

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window