Snäckfågel

Skulpturen Snäckfågel, av Eric Grate, fick sin placering på Stora torg 1966. Dessförinnan hade den under en tid varit placerad på Joel Sallius plats framför Medborgarhuset för att Eslövsborna skulle få möjlighet att tycka till om placeringen. Det är få skulpturer som väckt sådan debatt hos Eslövsborna som just Snäckfågel, och bättre betyg kan väl ett konstverk inte få.

Kostverket Snäckfågel, Stora torg, Eslöv
Snäckfågel, Stora torg, Eslöv

Placering: Stora torg, Eslöv

Eric Grate (1896–1983), född i Stockholm, var skulptör och tecknare. Grate är för övrigt en av få upphovsmän till Eslövs skulpturer som föddes utanför Skåne.

1941–1951 var Eric Grate professor i skulptur vid Konsthögskolan. Han har spelat en stor roll i framför allt Stockholms konstnärsliv.

Förutom skulpturer har Eric Grate utfört ett stort antal dekorativa utsmyckningar i olika arkitektoniska sammanhang. Hans verk har fått stor uppskattning både nationellt och internationellt. Ett av hans mest kända verk är den stora reliefen i marmor i Maraboufabriken i Sundbyberg.

Läs mer om om Eric Grate på www.grate.se/eric

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window