Källa: Visma

Specialpedagog sökes till Carl Engströmgymnasiet i Eslöv!

Med en stark passion, tro på framtiden och respekt för våra grundläggande principer - engagemang, nyskapande och allas lika värde - strävar vi gemensamt efter att skapa resultat och förverkliga vår vision; att vara den mest attraktiva kommunen att bo och verka i Skåne år 2025.

Vill du vara en del av Carl Engströmgymnasiets kollegium? Vi söker en legitimerad specialpedagog med erfarenhet av gymnasieundervisning. Hos oss är du en nyckelperson i elevhälsoteamet, där du arbetar nära elever och handleder personal för att säkerställa deras framgång. 


Ditt uppdrag:

 • Hos oss undervisar du på en skola med ett brett utbud av utbildningar och arbetar med elever både från yrkes- och högskoleförberedande program.
 • Du kommer att arbeta både elevnära och med handledning av personal för att våra elever ska lyckas i sina studier.
 •  Inom ramen för vårt elevhälsoteam är du en viktig del i skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete och bidrar genom din kompetens till utvecklingsarbetet på skolan.  

Din erfarenhet:

 • Du är legitimerad specialpedagog och vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.

Är det här du?

 • Du har ett relationellt, positivt, förhållningssätt som skapar en trygg miljö så väl tillsammans med elever som med dina kollegor.
 • Genom tydlighet, engagemang och kompetens stöttar du våra elever så att de kan nå målen och stöttar skolans pedagogiska personal i deras arbete med anpassningar och särskilt stöd. 
 • Du är organiserad och vet vikten av god planering och struktur.
 • Du besitter en analytisk förmåga så att du kan bidra i skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Vi erbjuder:

Vi är en kommunal gymnasieskola som erbjuder en bredd av både yrkes- och högskoleförberedande program. Hos oss står alltid elevernas utveckling och lärande i centrum och tillsammans lägger vi grunden för lyckade studier och ett hållbart yrkesliv. Vår fräscha, ändamålsenliga lokaler ligger ett stenkast från stationen.

Varmt välkommen med din ansökan!


Övrigt:

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Lärare i matematik i kombination med naturkunskap eller annat ämne

Med en stark passion, tro på framtiden och respekt för våra grundläggande principer - engagemang, nyskapande och allas lika värde - strävar vi gemensamt efter att skapa resultat och förverkliga vår vision; att vara den mest attraktiva kommunen att bo och verka i Skåne år 2025.

Vi söker en lärare i matematik i kombination med naturkunskap och/eller annat ämne. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, mentorskap och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare. 

Ditt uppdrag:

 • Hos oss undervisar du på en skola med ett brett utbud av utbildningar och arbetar med elever både från yrkes- och högskoleförberedande program. 
 • Du kommer att ingå i arbetslag och ämneslag, där samverkan kring elever och undervisning sker. 

Din erfarenhet:

 • Du är legitimerad lärare och har erfarenhet av att undervisa på gymnasiet. 
 • Om du undervisat på yrkesprogram är detta meriterande. 

Är det här du?

 • Du besitter god ledarskapsförmåga och ett relationellt, positivt, förhållningssätt som skapar en trygg miljö i klassrummet. 
 • Genom tydlighet, engagemang och återkoppling utvecklar du elevernas kunskaper och leder dem mot målen. 
 • Din undervisning är väl organiserad och du vet vikten av god planering och struktur. 

Vi erbjuder:

Vi är en kommunal gymnasieskola som erbjuder en bredd av både yrkes- och högskoleförberedande program. Hos oss står alltid elevernas utveckling och lärande i centrum och tillsammans lägger vi grunden för lyckade studier och ett hållbart yrkesliv. Vår fräscha, ändamålsenliga lokaler ligger ett stenkast från stationen.  

Varmt välkommen med din ansökan! 

Övrigt:

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Stödpedagoger sökes till gruppbostäder i Eslövs kommun

Inom verksamhet funktionsnedsättning möter du människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Vi sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande över sitt egna liv.

Tycker du om att arbeta brukarnära med allt från omvårdnad, till att stödja brukarna psykiskt och skapa en begriplig och hanterbar vardag genom pedagogiska metoder? – Vi söker just nu två stödpedagoger som har engagemang och driv att stötta, motivera, uppmuntra och hjälpa våra brukare att få ett så självständigt liv som möjligt.

Ditt uppdrag

Rollen innebär att aktivt implementera och utveckla metodarbetet. Vidare initierar och upprättar du individuella handlingsplaner, gör riskbedömningar vid behov samt ansvarar för att genomförandeplaner och dokumentation upprättas och följs upp. Att motivera våra brukare är en stor och grundläggande del i arbetet samt att stödja individen i dess utveckling. Hos oss arbetar du både i team och självständigt. Då du kommer handleda dina kollegor i det pedagogiska utvecklingsarbetet, är det viktigt att du känner dig trygg och har ett genuint intresse av att arbeta tillsammans med människor och att förbättra pedagogiska arbetssätt.

Övriga arbetsuppgifter:

 • Kvalitetssäkra verksamheten utifrån brukarnas behov av stöd
 • Fortlöpande arbete kring lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
 • Handledning i metoder och strategier inom arbetslaget
 • omvårdnadsarbete och att bemöta utmanande beteende

Arbetstiderna är förlagt under dag-, och kvällstid där även helg-, och jourarbete förekommer.

Din erfarenhet och dina egenskaper

 • Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet eller likvärdigt med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 YHP eller 60 HP eller motsvarande.
 • Minst 1 års erfarenhet av pedagogiskt arbete inom LSS.
 • God datorvana och kunskap i att uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
 • Erfarenhet av självständigt arbete med egen struktur samt nära teamarbete med olika yrkeskategorier.
 • Kunskap inom evidensbaserade metoder, välfärdsteknik samt hälsofrämjande förhållningssätt och att kunna bemöta varje individ utifrån deras förmågor.

Meriterande är:

 • Kunskap och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande och AKK.
 • Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa.
 • B-körkort.

Du kommer vara en del av arbetsgruppen, vilket förutsätter gott samarbete, kommunikation och förmågan att strukturera och organisera det dagliga arbetet. Att vara relationsskapande och att etablera en god kontakt med människor kommer väldigt naturligt för dig. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du är lösningsorienterad, kan analysera och snabbt fatta beslut för brukarens bästa. Du har en god människosyn och relaterar till andra på ett lyhört och ödmjukt sätt samt trivs med att samverka med andra professioner. Då arbetet innebär att möta människor med en komplex livssituation är det viktigt att du kravanpassa och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Vi erbjuder

Hos oss ges du möjlighet till ett varierat arbete med en bred målgrupp. Du har möjlighet att själv planera och strukturera ditt arbete utifrån uppdraget. Du får aktivt vara med och driva förändrings-, och utvecklingsarbete.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Socialrådgivare sökes till öppenvården i Eslövs kommun

I Eslövs öppenvård arbetar vi huvudsakligen med att ge stöd kring skadligt bruk eller beroende, våld i nära relation, kriminalitet och samsjuklighet. Stödet ges på indikerad nivå men även förebyggande och uppsökande perspektiv ska prägla verksamheten framöver.

Om du är redo att göra verklig skillnad i människors liv och tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt dedikerade team, skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!

Vill du vara en del av ett dynamiskt team som arbetar med att ge stöd och vägledning till personer som kämpar med skadligt bruk och beroende? Har du en passion för att stötta och hjälpa människor som befinner sig i utsatta situationer? Då har vi en spännande möjlighet för dig att göra verklig skillnad! 

Vi söker nu en engagerad och erfaren socialrådgivare för att arbeta inom öppenvården med fokus på skadligt bruk, beroende, våld i nära relationer, kriminalitet och samsjuklighet. 

Ditt uppdrag

Du kommer att ingå i ett team med sex socialrådgivare, 1:e socialsekreterare och drogterapeut. I kommunens öppenvård bedrivs socialrådgivning, kommunala öppenbehandling, anhörigstöd och boendetrappa med resurslägenheter. Som socialrådgivare ingår man i alla dessa arbetsfält.

Vi tillhandahåller resurslägenheter för personer som vill ha hjälp i sin beroendeproblematik efter biståndsbedömning. Stöd ges både vardag, kväll och helg men innehåller inte tjänstgöring nattetid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Erbjuda stöd, rådgivning och behandling till personer med skadligt bruk, beroende, våld i nära relationer, kriminalitet och samsjuklighet. Stödet riktas både enskilt och i grupp.
 • Ansvara för att upprätta genomförandeplaner
 • Samarbete med andra professionella inom hälso- och socialvården samt med myndigheter för att säkerställa en samordnad och effektiv vårdprocess.
 • Aktivt deltagande i utvecklingen och implementeringen av förebyggande arbete i verksamheten. 

Din erfarenhet och dina egenskaper

 • Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom socialt arbete.
 • Erfarenhet av att arbeta med personer med skadligt bruk och beroende, gärna inom öppenvården.
 • Kunskap om våld i nära relationer, kriminalitet, samsjuklighet samt behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder. 

Meriterande är:

 • Utbildning i MI, ÅP och samtal om våld.

För att trivas hos oss ser vi att du har ett tydligt medborgarfokus och arbetar för ständig utveckling av våra insatser utifrån medborgarnas behov. Vidare är du flexibel och har förmåga att anpassa dig i olika situationer utifrån klienters insatsbehov. Du har god förmåga att etablera förtroendefulla relationer och att motivera till förändring.

Vi erbjuder

Vi är stolta över att vara HBTQI-certifierade och vi värnar om att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att bidra till att främja mångfald och inkludering.

Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att bidra till att förändra liv genom att erbjuda individuellt anpassat stöd och hjälp till både personer i behov och deras anhöriga.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord- engagemang, nyskapande och allas lika värde, arbetar vi tillsammans för att skapa resultat!

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Stödassistenter sökes till LSS-boende i Eslövs kommun

LSS-boendet ligger i centrala Eslöv och är ett särskilt boende för personer som har insatser enligt 9:9 LSS. Boendet ligger i en fastighet med egen innergård och där närhet till allmänna kommunikationsmedel finns. Arbetslaget består av 7 medarbetare.

Till LSS-boende i centrala Eslöv söker vi nu två stödassistenter som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i sitt arbete. Hos oss drar vi nytta av varandras kunskaper för att tillsammans skapa en bättre vardag för våra medborgare. Vi hoppas du vill bli vår nya kollega!

Ditt uppdrag

Som stödassistent på vårt boende har du ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för de fastställda stödinsatserna enligt LSS. Du ger stöd och service till brukarna utifrån deras individuella genomförandeplaner och arbetar för att främja brukarnas integritet och delaktighet i beslut.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • stödjer den enskilde genom att följa med på olika aktiviteter och ger stöd kring olika ADL-insatser.
 • arbetar aktivt med rådande metoder och förhållningssätt som till exempel lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
 • samverkar med brukarens nätverk, kollegor och andra samarbetspartners såsom vuxenhabilitering, daglig verksamhet, psykiatri och vårdcentraler.

På boendet arbetar vi med brukarteam och med tydlig dokumentation i Life Care och det ingår i ditt uppdrag att säkerställa att dokumentationen sker enligt gällande rutin. Varje medarbetare har dessutom ett ansvarsområde som till exempel dokumentationsombud eller kontaktmannarskap.

Hos oss arbetar vi på schema där dags-, kvälls, helg- och jourbiträdetjänstgöring natt ingår.

Din erfarenhet och dina egenskaper

 • läst omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 
 • tidigare erfarenhet av arbete inom LSS med personer som har neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar.
 • kunskap och erfarenhet kring lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. 
 • då kommunikation är ett av de viktigaste verktygen i vårt arbete är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
 • I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation, vilket ställer krav på datorvana.

Som person ser vi att du är närvarande och sätter brukarens behov i centrum. Viktigt är att du kan arbeta självständigt men även i team. I möten med brukare, anhöriga och kollegor ser vi att du förhåller dig professionellt med ett gott bemötande. För att du ska trivas hos oss ser vi vikten av att du kan planera, se en helhet kring verksamhetens behov samt att du snabbt kan ställa om vid förändringar och ändrade behov.

Vi erbjuder

Hos oss vill vi ge dig en trevlig arbetsplats med fokus på arbetsmiljö och delaktighet. 

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord – engagemang, nyskapande och allas lika värde, arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Lärare i fritidshem/fritidspedagog Fridasroskolan

På Fridasroskolan ser vi alla barn som vårt gemensamma ansvar. Vi hjälps åt att skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetare såväl som elever. Med hjälp av goda resurser ser vi till att eleverna får en god måluppfyllelse.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Är du redo för en meningsfull karriär där du kan påverka barns framtid? Vill du vara en del av ett team som brinner för att skapa en trygg och stimulerande miljö för eleverna? Då kan du vara precis den vi letar efter!

Ditt uppdrag:

 • Planera och genomföra pedagogisk verksamhet i en stimulerande miljö.
 • Skapa en trygg och inkluderande atmosfär för både elever och personal.
 • Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och bidra till ständiga förbättringar.

Din erfarenhet:

 • Legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog.
 • Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
 • God kännedom om skolans styrdokument och tillämpning i praktiken.

Är det här du? 

Du har en positiv syn på elevernas utveckling och trivs med att arbeta i team. Du som söker har en positiv elevsyn och ett stort engagemang för elevernas utveckling. Du är trygg i dig själv och har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare samt kollegor. Att samarbeta är naturligt för dig och då stora delar utav arbetet består av kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor behärskar du det svenska språket.

Vi erbjuder:

 • En arbetsplats där du kan göra verklig skillnad för barnens framtid.
 • En positiv och stödjande arbetsmiljö där din utveckling är viktig.
 • Möjligheten att vara en del av ett professionellt team som strävar efter att vara bäst.


Övrigt:

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Specialiserad utredare till socialtjänsten i Eslöv!

Med en stark passion, tro på framtiden och respekt för våra grundläggande principer - engagemang, nyskapande och allas lika värde - strävar vi gemensamt efter att skapa resultat och förverkliga vår vision; att vara den mest attraktiva kommunen att bo och verka i Skåne år 2025.

Vill du vara med och forma en tryggare framtid för våra yngsta medborgare? Nu har du chansen att bli en del av vårt dedikerade team och arbeta med intensiva hemmabaserade utredningar och skyddsplaceringar av barn. Ta steget in i en värld av meningsfullhet och möjligheter – ansök nu!


Ditt uppdrag

Utifrån lagändring kring placering på skyddat boende samt det kontinuerligt ökande behovet av intensiva hemmabaserade utredningar ser vi ett behov av att rikta utredningsuppdraget.

 

 • Utföra intensiva hemmabaserade utredningar och skyddsplaceringar av barn.
 • Följa upp och ompröva bistånd enligt BBIC.
 • Samverka med barnens nätverk och andra parter.
 • Motivationsarbete och stödja familjer genom hela processen.
 • Arbeta enligt SoL- och LVU-lagstiftningen samt lagar för barn i skyddat boende.


Arbetet är i uppstart och du kommer dela uppdraget tillsammans med ytterligare en kollega från barn och unga samt i tätt samarbete med vuxenenheten och andra viktiga samverkanspartners.

Din erfarenhet

Krav:
 • Du har tagit socionomexamen.
 • God erfarenhet av socialt arbete, framför allt utredningar inom socialtjänsten barn och unga dokumentationsvana.
 • Goda kunskaper om lagar, förordningar samt riktlinjer och rutiner som styr arbetet.
 • B-körkort


Det är meriterande om du har:

 • BBIC-utbildning
 • God kunskap i arbetet med våld i nära relation samt våld mot barn.
 • Tidigare erfarenhet av arbete på utredningshem eller annan erfarenhet kring hemmabaserade intensivutredningar.


Är det här du?

 • Du är empatisk och har en positiv livssyn.
 • Du förhåller du dig enkelt till nya omständigheter.
 • Det är det viktigt för dig att barn och unga i samhället växer upp under trygga förhållanden.
 • Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du har förmågan att ingå i en arbetsgrupp.
 • Du är engagerad, nyskapande och ser allas lika värden i alla människor du möter.

Vi erbjuder

På familjeenheten arbetar vi med fortlöpande utvecklingsarbete för att ständigt förbättra och kvalitetssäkra vår verksamhet. I utredargruppen råder en god stämning och fin sammanhållning mellan medarbetarna. För både våra chefer och medarbetare är trivseln viktig samt att vi har ett klimat där man kan uttrycka sina åsikter. Medarbetare och chefer ställer upp för varandra och hjälper varandra om och när det behövs.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Stödpedagog sökes till LSS-boende i Eslövs kommun

LSS-boendet är en bostad för personer som har insatser enligt 9:9 LSS. På boendet finns 10 lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme. Boendet är beläget i ett hus med egen innergård i centrala Eslöv. Verksamheten vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och service.

Vi söker nu en stödpedagog som vill vara med att driva det pedagogiska arbetet framåt på vårt LSS-boende i centrala Eslöv. Hos oss drar vi nytta av varandras kunskaper och låter oss utvecklas tillsammans för att skapa en bättre vardag för den enskilde! 

Ditt uppdrag

Som stödpedagog är du en förebild i det pedagogiska arbetet och vägleder övrig personal till pedagogiska lösningar av utmaningar i det brukarnära arbetet genom att tillämpa olika pedagogiska metoder. Du kommer ingå i ett nätverk med övriga pedagoger inom aktuellt verksamhetsområde.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Implementerar och utvärderar olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation i det individuella arbetet kring brukaren.
 • Kvalitetssäkra arbetet med genomförandeplaner och vara stödjande till kollegor i arbetet med dokumentation.
 • Arbetar målstyrt med individuella genomförandeplaner för att öka måluppfyllelsen.
 • Samverkar med anhöriga, god man/förvaltare och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra brukaren en god omvårdnad, stöd och service. Det finns även en omsorgspedagog kopplat till boendet som du kommer samverka med.

På boendet arbetar anställda på ett schema där dags-, kvälls, helg- och jourbiträdetjänstgöring natt ingår.

Din erfarenhet och dina egenskaper

 • Eftergymnasial utbildning om minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng med inriktning mot verksamhetsområdet. 
 • Erfarenhet av arbete med målgruppen och kunskap om tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande.
 • Arbetet kräver social dokumentation, vilket ställer krav på goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. 

Meriterande är: 

 • Tidigare erfarenhet som stödpedagog.
 • Erfarenhet av neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsedsättningar.

Som person ser vi att du du är tydlig i din kommunikation. Du strukturerar ditt arbete effektivt och har förmåga att se till verksamheten ur ett helhetsperspektiv samtidigt som du har brukarens behov i fokus. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att inspirera och entusiasmera andra för att gemensamt uppnå uppsatta mål. 

Vi erbjuder

Vi tror på en meningsfull fritid i kombination med god livskvalitet som gör att du tycker det är roligt att gå till arbetet. Du och dina kollegor gör oss till en attraktiv arbetsplats och det är tillsammans som vi skapar resultat.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord – engagemang, nyskapande och allas lika värde – arbetar vi för att nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Engagerade och ansvarsfulla undersköterskor sökes till hemvården i Eslövs kommun

Hemvården i Eslövs kommun består av fyra olika enheter, Väster, Norr, Öster och Ytter.
Väster, Norr och Öster arbetar inne i Eslövs stad och Ytter arbetar i kommunens ytterområden. Alla enheternas kontor ligger inom gångavstånd från tågstationen med goda tågförbindelser från Malmö och Lund.
I hemvården har du som undersköterska ett nära samarbete med den områdesansvariga sjuksköterskan och rehab personalen.
Alla professioner arbetar tillsammans med brukarens välbefinnande i fokus.

Välkommen till Eslöv - där hjärta, framtidstro och våra värdeord: engagemang, nyskapande och allas lika värde genomsyrar allt vi gör. Tillsammans formar vi resultat och strävar mot vår vision: att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!

Är omsorg och empati en naturlig del av dig? Då har du nu chansen att bli en oumbärlig del av vårt team som undersköterska på hemvården Väster! 

Ditt uppdrag

Som undersköterska i hemvården, kommer du i ditt dagliga arbete, vara en del av en annan människas vardag. Du kommer utföra omvårdnads-, omsorgs och serviceinsatser för att stötta brukarna i deras hem så att de kan leva ett meningsfullt, självständigt och aktivt liv. I arbetet kommer du även utföra arbetsuppgifter som är delegerade av sjuksköterska och rehabpersonal. 

Arbetet utförs utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där du alltid utgår från brukarens egna förmågor, för att förbättra brukarens livskvalitet.

Dokumentation sker i journalsystemet LifeCare. 

Du anställs på arbetstidsmått 37h/vecka med tjänstgöring varannan helg, arbetstiden kan innebära såväl kväll som dag, detta utifrån verksamhetens behov. I nuläget är ambitionen att tillsätta personal på kvällsschema. Detta är dock något som kan förändras över tid, utifrån behovet.

Din erfarenhet

• du är utbildad undersköterska med godkända betyg

• du behärskar det svenska språket i tal och skrift, samt har god läsförståelse

• du har god datorvana

• du kan cykla

Meriterande är om:

• du har tidigare erfarenhet av yrket

För att kunna anställas som undersköterska behöver du kunna uppvisa intyget skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.

Är det här du?

• du tycker om mötet med andra människor och har en positiv livssyn

• du har ett gott bemötande där du anpassar dig efter varje situation och brukarens behov

• du är uppmärksam på brukarens behov och utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet och kvalitet

• du har förmåga att lösa problem och planera om vid behov

• du har god samarbetsförmåga för att tillsammans med dina kollegor säkerställa att våra brukare får den hjälp som de behöver

Vi erbjuder

Hos oss får du möjlighet att arbeta mot en bred målgrupp och göra skillnad i människors vardag. Att arbeta hos oss innebär stort engagemang och omtanke om varandra med fokus på utveckling och kvalitet, både bland brukare och personal.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Stödpedagog sökes till gruppbostad i Eslövs kommun

Gruppboendet 14C är till för vuxna personer med olika funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. I gruppbostaden bor sex brukare med åldersspannet 20-70 år. Personalen arbetar med brukarnära omvårdnad likväl som enklare stöd i brukarnas vardag.

Vi söker nu en stödpedagog som vill vara med att driva ett kvalitativt omsorgsarbete med fokus på ett professionellt arbetssätt inom LSS. Har du viljan och drivkraften att göra gott för våra brukare på gruppbostad 14C? Då är du varmt välkommen med din ansökan.

Ditt uppdrag

Du ingår i ett team av stödbiträden och stödassistenter som arbetar för att våra brukare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans i teamet arbetar ni aktivt med att implementera och utveckla metodarbetet inom verksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • kvalitetssäkra verksamheten och de insatser som görs utifrån den enskilde brukarens behov av stöd
 • förmedlar och handleder stödbiträdena och stödassistenterna i metoder som underlättar vardagen för våra brukare
 • omvårdnadsuppgifter
 • ansvar för att genomförandeplaner och social dokumentation upprättas och följs upp
 • initierar och upprättar individuella handlingsplaner samt gör riskbedömningar vid behov

Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Du introducerar nya medarbetare i det pedagogiska arbetet.

Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, helg och jour.

Din erfarenhet och dina egenskaper

 • utbildad stödpedagog alternativt har en likvärdig pedagogisk utbildning, exempelvis eftergymnasial utbildning om 200 YH eller 60 HP inom funktionsnedsättning/beteendevetenskapliga området
 • minst ett års erfarenhet av att arbeta aktivt som stödpedagog inom LSS eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • god kunskap inom tydliggörande pedagogik och pedagogiska metoder
 • datorvana och goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift eftersom arbetet ställer krav på social dokumentation 

Meriterande är:

 • kunskap om lågaffektivt bemötande
 • erfarenhet av arbete med välfärdsteknologi och att kvalitetssäkra arbetet
 • B-körkort 
 • kunskap och erfarenhet av AKK

Du är trygg i dig själv och utstrålar lugn och harmoni. Du är genuint intresserad av att förstå människor, att stötta både brukare och kollegor i arbetet utifrån olika förutsättningar och behov. För dig är kravanpassning och pedagogik en naturlig del i arbetet. För dig är det viktigt att ge god service och stöd genom professionellt bemötande. Vidare har du god samarbetsförmåga och fallenhet för att inspirera andra för att nå verksamhetens mål. 

Vi ser det som en självklarhet att du arbetar utifrån Eslöv kommuns värdeord: Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde.

Vi erbjuder

Hos oss får du möjlighet att arbeta mot en bred målgrupp och göra skillnad i människors vardag. Att arbeta hos oss innebär stort engagemang och omtanke om varandra med fokus på utveckling och kvalitet, både bland brukare och personal.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window