Markanvisning för byggrätter Sibbarp 2:39 Marieholm

En markanvisningstävling pågick mellan 13 december 2021 och 28 februari 2022. Tre företag skickade in bidrag till markanvisningstävlingen. Det vinnande bidraget skickades in av BoKlok.

Beslut om vinnare togs i maj 2022 av kommunstyrelsens arbetsutskott, men vinnarna fick i uppdrag att minska på exploateringsgraden i förslaget. I den första skissen från BoKlok fanns sju parhus men det har minskats till sex parhus i två våningar. Bostäderna kommer att uppföras som bostadsrätter.

Kommunen kommer att teckna ett markanvisningsavtal med vinnaren BoKlok som ger en ensamrätt att under ett år med givna villkor förhandla med kommunen om ett markköp.

När bygglov har beviljats i enlighet med det inlämnade tävlingsbidraget säljs markanvisningsområdet till vinnaren.

Bebyggelsen ska vara färdigställd inom ett och ett halvt åt från det att bygglov beviljas.

BoKlok får möjlighet att köpa det cirka 3 900 kvadratmeter stora området för 2 miljoner kronor. De vill bygga sex parhus och lägger stor vikt vid granngemenskap i sitt bidrag. Bidraget har även ett stort fokus på hållbarhet och grönska. Bidraget innehåller solceller på alla parhusen och laddstolpar på samtliga parkeringsplatser.

Trädgård till varje hus

Till varje hus hör en trädgård och det finns även möjlighet att odla i den gemensamma trädgården där det ska finnas växthus och odlingslådor. Den gemensamma trädgården blir föreningens naturliga mötesplats.

Tryggt för barn

Bilarna hålls utanför kvarteret för att barn ska kunna röra sig tryggt och enkelt mellan trädgårdar i kvarteret, men också via det gröna stråket till förskola och skola. Befintliga träd får stå kvar och har fått styra bebyggelsens utformning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window